Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 200 > Odbor 260

Odbor 260 – Výzkum nerostných surovin a surovinové politiky

Odbor zajišťuje výzkum v oblasti nerostných surovin a odbornou podporu pro rozhodování orgánů veřejné moci ve výše uvedené problematice.

RNDr. Poňavič Michal, Ph.D.

Vedoucí odboru.

Systematicky se podílí na doplňování poznatků, dat a informací o nerostných surovinách a vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí, vyvíjí účelové surovinové databáze a aplikace GIS, systematicky zpracovává mapy nerostných surovin 1 : 25 000 a další účelové mapy. Terénními výzkumy a účelovými studiemi předává podklady k aktualizaci registrů starých důlních děl a surovinového informačního systému. Vyvíjí efektivní metodiky prognózování a prospekce nerostných zdrojů a monitoringu následků těžby nerostných surovin na životní prostředí. Rozvíjí studium metalogenetických zákonitostí na území ČR a metodicky přispívá k modernímu surovinovému výzkumu se zvláštním zřetelem na netradiční, kritické a strategické suroviny.

Metodicky se podílí na  legislativnímu procesu osvojení nerostných surovin. Úzce spolupracuje s krajskými úřady, MŽP ČR, MPO ČR a dalšími správními institucemi při územním plánování a využívání zdrojů nerostných surovin. Zpracovává krajské surovinové politiky a jejich aktualizace, včetně přípravy k vyhodnocení SEA Aktivně se podílí na přípravě legislativních podkladů na národní i EU úrovni v oblasti optimálního využívání nerostných surovin, zajištění surovinové bezpečnosti, ke zmírňování následků těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí, jak v České republice, tak zemích EU a mimo ně. Experti odboru se účastní významných zahraničních surovinových a environmentálních projektů v rámci EU a rozvojové pomoci i v samostatných komerčních akcích.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085348
michal.ponavic@geologycz