Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 200 > Odbor 250

Odbor 250 - Centrální laboratoř Brno

Činnost odboru aplikované geochemie a zkušebních laboratoří je zaměřena na řešení projektů a zakázek v oblasti vyhledávání a hodnocení ložisek ropy a zemního plynu a projektů environmentálního zaměření zabývajících se především znečištěním a charakterem vazeb polutantů v půdách a akvatických systémech. Projekty i zakázky jsou řešeny v rámci České republiky i v zahraničí.

RNDr. Juraj Franců, CSc.

Vedoucí odboru.

Nedílnou součást odboru tvoří Zkušební laboratoře organické geochemie, které jsou pracovištěm České geologické služby provádějící analýzy ropy, plynu, lehkých uhlovodíků a organické hmoty v horninách, sedimentech a zeminách.

Výsledky analýz jsou určeny pro hodnocení ekologických rizik, geologický průzkum a kontrolu těžby ropy a plynu, geochemickou dokumentaci mapování. Pro environmentálně orientované projekty se využívají analýzy vybraných polutantů indikativních pro specifické typy znečištění (např. PAU, PCB). Pro průzkum na ropu a plyn jsou určeny analýzy uhlovodíkového zdrojového potenciálu, tepelné zralosti zdrojových hornin, molekulárních fosílií pro korelaci rop a zdrojových hornin. Při hodnocení hermetičnosti podzemních zásobníků plynu a monitorování nekontrolovaného výstupu slojového metanu je měřeno chemické a izotopické složení metanu, vyšších uhlovodíků a oxidu uhličitého. Pro potřeby základního geologického mapování jsou vedle průzkumných parametrů využívány indikátory lakustrinních a mořských facií na základě molekulárních analýz.

Vedle laboratorních metod disponuje pracoviště přístroji pro povrchovou geochemii plynů a těkavých látek.

Historie

Historie Zkušebních laboratoří brněnské pobočky České geologické služby sahá do roku 1951. Od vzniku až do roku 1989 se laboratoře specializovaly výhradně na organickou chemii naftových uhlovodíků obsažených v ropě a zemním plynu a jejich interpretace. Po roce 1990 přibyla analytika zaměřená na environmentální geochemii. Vzhledem k širokému spektru řešených projektů byl v roce 2011 odbor rozšířen na Odbor aplikované geochemie a zkušebních laboratoří.

Za šedesát let existence se pracoviště etablovalo v rámci České republiky v oblasti plynové geochemie a analýzy ropných biomarkerů a stalo se evropsky uznávaným pracovištěm.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz