Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 200 > Odbor 240

Odbor 240 - Centrální laboratoř Praha

Ing. Tereza Grabmüllerová

Vedoucí odboru.

Oddělení 242 - klasické chemie

Vstupní součástí tohoto oddělení je homogenizační stanice, ve které se připravují vzorky pro následnou chemickou analýzu (drcení, mletí, homogenizace atd.). Další pracovníci tohoto oddělení se zabývají vlastními chemickými analýzami, z nichž nejdůležitější je celková silikátová analýza, která obsahuje 23 stanovení. Tato analýza je svým rozsahem a zpracováním unikátní a poskytuje základní chemický obraz o daném materiálu. Náplní práce v oddělení klasické chemie je rovněž příprava roztoků pevných vzorků k následnému měření v dalších odděleních. Kromě běžných stanovení a rozkladů se zde provádí různé speciální práce jako je např. dokimastický rozklad vzorků pro stanovení platinových kovů. Co se týká kvality analyzovaných vzorků zpracovávají se kromě hornin a dalších nerostných materiálů rovněž půdy, dřevo, listí a další rostlinný materiál.

Oddělení 243 - spektrálních metod

Toto oddělení zahrnuje stanovení hlavních složek a stopových prvků ve vodách i v rozložených pevných vzorcích metodou plamenové absorpční spektroskopie, dále roengtenfluorescenční stanovení stopových prvků v pevných vzorcích; provádějí se zde rovněž analýzy vod a rozložených pevných vzorků metodou ICP – MS. Patří sem též stanovení hydridů a v neposlední řadě stanovení stopových prvků ve vodách pomocí atomové absorpční spektroskopie s elektrotermickou atomizací.

Oddělení 244 - analýzy vod

Jak už sám název napovídá hlavní náplní tohoto oddělení je analýza vod. Stěžejní analýzou zde prováděnou je základní analýza vody, obsahující stanovení jak kationtů tak aniontů (celkem sedmnáct položek). Všechna tato stanovení lze požadovat i samostatně. Toto oddělení také poskytuje další specifické analýzy, např. stanovení veškerého fosforu ve vodách nebo stanovení celkového organického uhlíku a dusíku ve vodách.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085491
tereza.grabmullerova@geologycz