Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Poradní orgány

Poradní orgány ČGS

Poradní orgány (rady, komise) jsou zvláštní organizační složky České geologické služby. Jsou to kolektivy pracovníků, které se mohou svými odbornými stanovisky a návrhy podílet na formulaci rozhodnutí ředitele. Postavení poradních orgánů, jejich účel a způsob jednání vymezují jednací řády. Jednací řády schvaluje a členy poradních orgánů jmenuje ředitel. Členové poradních orgánů z řad zaměstnanců ČGS vykonávají tuto činnost v rámci své pracovní náplně. Externí členové poradních orgánů se na činnosti podílejí bezúplatně.

Oponentní rada

Oponentní rada je poradním orgánem ředitele ČGS. Rada veřejně projednává především závěrečné a významné roční etapové zprávy a dílčí výstupy úkolů ČGS.

Statut a jednací řád Oponentní rady České geologické služby

Složení Oponentní rady České geologické služby

Ediční rada ČGS

Ediční rada geologických publikací a map ČGS je poradním orgánem ředitele ČGS. Rada projednává program vydavatelské činnosti ČGS.

Jednací řád Ediční rady knižních a mapových publikací

Složení Ediční rady České geologické služby

Redakční rada informačního portálu ČGS

Redakční rada Informačního portálu ČGS je poradním orgánem ředitele ČGS. Rada projednává a posuzuje otázky spojené s obsahovou stránkou informačního portálu ČGS, vykonává dozorčí činnost informačního portálu a je poradním orgánem náměstka pro informatiku a ředitele ČGS.

Jednací řád Redakční rady informačního portálu ČGS

Složení Redakční rady informačního portálu České geologické služby

Knihovní rada

Knihovní rada je poradním orgánem ředitele ČGS. Rada navrhuje priority při nákupu a výměně publikací v knihovně ČGS a sleduje jejich dodržování.

Složení Knihovní rady České geologické služby

Komise pro aprobaci map České geologické služby

Komise pro aprobaci map České geologické služby je stálým poradním orgánem ředitele ČGS. Posuzuje mapová díla a doporučuje řediteli ČGS jejich vydání.

Statut a jednací řád Komise pro aprobaci map České geologické služby

Složení Komise pro aprobaci map

Inventarizační komise

Inventarizační komise je poradním orgánem ředitele ČGS. Komise provádí inventuru veškerého majetku v ČGS a posuzuje návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů.

Inventarizační komise je jmenována pro příslušný rok ředitelem ČGS ve vnitřním předpise a její činnost se řídí rovněž vnitřními předpisy ČGS.

Složení Inventarizační komise České geologické služby

Škodní komise

Škodní komise je poradním orgánem ředitele ČGS. Komise posuzuje odpovědnost zaměstnanců ČGS za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu práce.

Jmenování Škodní komise

Likvidační komise

Likvidační komise je poradním orgánem ředitele ČGS. Komise projednává otázky související s dalším využíváním nebo vyřazováním přebytečného nebo nefunkčního majetku z evidence ČGS a způsob jeho likvidace.

Jednací řád a jmenování likvidační komise

Stravovací komise

Stravovací komise slouží jako prostředník mezi strávníky a dodavatelem jídel do jídelny ČGS na Klárově.

Složení Stravovací komise České geologické služby

Jednací řád stravovací komise v České geologické službě

Rada České geologické služby pro doplňování fondů a sbírkotvornou činnost paleontologických a geologicko-mineralogických sbírek

Rada je poradním orgánem ředitele ČGS, její činnost je specifikována ve směrnici ředitele č.1/2020 Jmenování Rady České geologické služby pro doplňování fondů a sbírkotvornou činnost paleontologických a geologicko-mineralogických sbírek.

Složení Rady

Právní služby

JUDr. Adam Batuna a Mgr. Ing. Robert Hebký.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089403
jan.las@geologycz