Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění

Organizační členění

Česká geologická služba je organizačně členěna na 6 útvarů v rámci 8 pracovišť (Praha-Klárov, Praha-Kostelní, Praha-Barrandov, Praha-Tomanova, Brno, Kutná Hora, Jeseník, Lužná u Rakovníka). Tyto útvary se dále dělí na odbory a oddělení.

Útvar ředitele (100)

Zdeněk Venera / vedoucí útvaru

Vedení ředitelství (110)

Zdeněk Venera / Vedoucí oddělení

Vedení a správa Pobočky Brno (120)

Oldřich Krejčí / Ředitel pobočky Brno

Personální oddělení (130)

Helena Žemličková / Vedoucí oddělení

Vnitřní audit (140)

Jan Laš / Auditor

Oddělení projektového managementu (150)

Poradní orgány ČGS

Zdeněk Venera / ředitel ČGS

Útvar geochemie a laboratoří (200)

Anna Vymazalová / vedoucí útvaru

Vedení geochemie a laboratoří (210)

Anna Vymazalová / Vedoucí odboru

Odbor environmentální geochemie a biogeochemie (220)

Martin Novák / Vedoucí odboru

Oddělení stabilních izotopů (222)

Bohuslava Čejková / Vedoucí oddělení

Oddělení geochemických rizik (223)

Ivan Barnet / Vedoucí oddělení

Oddělení biogeochemie a klimatické změny (224)

Filip Oulehle / Vedoucí oddělení

Oddělení multikolektorové hmotnostní spektrometrie MC ICP MS (227)

Ondřej Šebek / Vedoucí oddělení

Odbor geochemie horninového prostředí (230)

František Laufek / Vedoucí odboru

Oddělení speciálních metod (232)

Martin Štrba / Vedoucí oddělení

Oddělení mineralogie (233)

Ondřej Pour / Vedoucí oddělení

Oddělení izotopové geochemie a geochronologie (234)

John Hora / Vedoucí oddělení

Oddělení ultrastopové laboratoře (235)

Jitka Míková / Vedoucí oddělení

Oddělení rtg. difrakce (236)

František Laufek / Vedoucí oddělení

Oddělení biodiverzity a globálních změn v geologické minulosti (237)

Jiří Frýda / Vedoucí oddělení

Centrální laboratoř Praha (240)

Tereza Grabmüllerová / Vedoucí odboru

Oddělení klasické chemie (242)

Ivana Vanišová / Vedoucí oddělení

Oddělení spektrálních metod (243)

Marie Housková / Vedoucí oddělení

Oddělení RFA (245)

Jiří Frýda / Vedoucí oddělení

Centrální laboratoř Brno (250)

Juraj Franců / Vedoucí odboru

Odbor výzkumu ložisek nerostných surovin a surovinové politiky (260) 

Michal Poňavič / Vedoucí odboru

Útvar ekonomický (300)

Zdeněk Cilc / vedoucí útvaru

Vedení ekonomiky (310)

Zdeněk Cilc / Vedoucí odboru

Oddělení majetku a investic (311)

Lenka Koppová / Vedoucí oddělení

Odbor všeobecné ekonomiky (320)

Jana Kuklová / Vedoucí odboru

Odbor hospodářsko-správní (330)

Mirko Vaněček / Vedoucí odboru

Oddělení autoprovozu (331)

Jiří Soukup / Vedoucí oddělení

Útvar geologie (400)

Petr Mixa / vedoucí útvaru

Vedení geologie (410)

Petr Mixa / Vedoucí odboru

Odbor regionální geologie krystalinika (420)

Zita Bukovská / Vedoucí odboru

Odbor regionální geologie sedimentárních formací (430)

Zuzana Tasáryová / Vedoucí odboru

Oddělení kvartéru (431)

Tomáš Hroch / Vedoucí oddělení

Oddělení terciéru (432)

Roland Nádaskay / Vedoucí oddělení

Oddělení mezozoika (433)

Roland Nádaskay / Vedoucí oddělení

Oddělení paleozoika (434)

Zuzana Tasáryová / Vedoucí oddělení

Odbor aplikované geologie (440)

Petr Kycl / Vedoucí odboru

Vrtná souprava (441)

Zdeněk Novotný / Vrtmistr

Odbor regionální geologie Moravy (450)

Jan Vít / Vedoucí odboru

Oddělení přípravy vzorků (451)

Irena Sedláčková / Vedoucí oddělení

Odbor výzkumu litosféry (480)

Karel Schulmann / Vedoucí odboru

Pracoviště Jeseník (470)

Vratislav Pecina / Vedoucí oddělení

Útvar informačních systémů (500)

Vít Štrupl / vedoucí útvaru

Vedení informačních systémů (510)

Vít Štrupl / Vedoucí odboru

Odbor informatiky (520)

Richard Binko / Vedoucí odboru

Oddělení centrálního datového skladu (521)

Lucie Kondrová / Vedoucí oddělení

Oddělení provozu ICT a vývoje aplikací (522)

Richard Binko / Vedoucí oddělení

Oddělení zpracování digitálních prostorových dat (523)

Otmar Petyniak / Vedoucí oddělení

Odbor Geofond (530)

Milada Hrdlovicsová / Vedoucí odboru

Oddělení příjmu a zpracování dokumentace (531)

Alan Donát / Vedoucí oddělení

Oddělení archivu (532)

Michaela Hlubučková / Vedoucí oddělení

Oddělení digitalizace (533)

Zuzana Drábová / Vedoucí oddělení

Oddělení geofyzikálního archivu (534)

Eva Hudečková / Vedoucí oddělení

Odbor surovinového informačního systému (540)

Jaromír Starý / Vedoucí odboru

Odbor vlivů důlní činnosti (550)

Jolana Šanderová / Vedoucí odboru

Oddělení báňsko-historické Kutná Hora (551)

Jolana Šanderová / Vedoucí oddělení

Oddělení evidencí důlních děl (552)

Anna Horáková / Vedoucí oddělení

Odbor geologické prozkoumanosti (560)

Zdeňka Petáková / Vedoucí odboru

Oddělení správních agend (561)

Zdeňka Petáková / Vedoucí oddělení

Oddělení vrtné a hydrogeologické prozkoumanosti (562)

Václav Zikán / Vedoucí oddělení

Odbor informačních služeb (570)

Hana Breiterová / Vedoucí odboru

Knihovna (571)

Hana Breiterová / Vedoucí oddělení

Agenda spisové služby (572)

Vladimír Hejna / Vedoucí oddělení

Sbírky a hmotná dokumentace (573)

Petr Budil / Vedoucí oddělení

Odbor vydavatelství (580)

Patrik Fiferna / Vedoucí odboru

ikonka publikací Publikace
Publikace pracovníků ČGS

Vyhledávání v databázi publikační činnosti Geopub.

ikonka odkazů Pracovníci
Zaměstnanci ČGS

Vyhledávání kontaktů na zaměstnance České geologické služby.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089506
helena.zemlickova@geologycz