Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Historie > Listiny

Listiny

Významné dokumenty související se stoletou historií České geologické služby (v plném znění ve formátu pdf). Listiny týkající se bývalé České geologické služby - Geofondu najdete na samostatné stránce.

1918 - Pamětní spis státního československého geologického ústavu v Praze

Dva měsíce po rozpadu Rakouska-Uherska, 13. prosince 1918, sepsali a podepsali čtyři významní čeští geologové, „zástupci geologického, mineralogického a paleontologického odvětví vědního na České akademii pro vědy, slovesnost a umění“ tzv. pamětní spis. V něm se doporučuje založení státní geologické služby, která by měla takovou náplň a program, jaké mají státní geologické služby dodnes. Důvody byly tak zřejmé, že geologická služba byla pod názvem Státní geologický ústav Republiky československé založena 7. 7. 1919 jako výzkumný ústav v resortu Ministerstva veřejných prací.

1919 - Návrh na zřízení státního geologického ústavu při ministerstvu veřejných prací

1919 - Presidium ministerské rady

1919 - Úkoly a poslání příštího státního československého geologického ústavu

Autor: Radim Kettner

1921 - Presidium Ministerstva veřejných prací

Vyjádření o založení Státního ústavu geologického republiky Československé, který podléhal Ministerstvu veřejných prací.

1921 - Zpráva o činnosti státního geologického ústavu Československé republiky od jeho založení do konce roku 1920

Autor: Cyril Purkyně

1950 - Sbírka zákonů republiky Československé o zřízení ústředních výzkumných ústavů

1950 - Vyhláška ministra-předsedy státního úřadu plánovacího

1954 - Řád práce presidenta Československé republiky

1958 - Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby

1962 - Protokol o vyčlenění Geologického fondu a Vydavatelství knižních publikací a časopisů

1965 - Řád republiky presidenta Československé socialistické republiky

1974 - Delimitační protokol

1975 - Status Ústředního ústavu geologického

1978 - Jmenování ředitele Ústředního ústavu geologického - RNDr. Jaroslav Vacek

1981 - Opatření předsedy ČGÚ o doplnění statutu Ústředního ústavu geologického

1988 - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

1989 - Opatření předsedy ČGÚ o doplnění statutu Ústředního ústavu geologického

1990 - Odvolání ředitele Ústředního ústavu geologického - RNDr. Jaroslav Vacek

1990 - Jmenování ředitele Ústředního ústavu geologického - RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.

1990 - Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR

1991 - Rozhodnutí o úpravě zřizovací listiny státní rozpočtové organizace Ústřední ústav geologický

1991 - Pověření řízením Českého geologického ústavu - RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.

1992 - Rozhodnutí o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Český geologický ústav

1992 - Jmenování ředitele Českého geologického ústavu - RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.

1993 - Rozhodnutí o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Český geologický ústav

1993 - Usnesení vlády České republiky o dislokaci některých orgánů a organizací

1994 - Rozhodnutí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český geologický ústav

1997 - Jmenování ředitele Českého geologického ústavu - RNDr. Miloš Růžička, CSc.

1998 - Rozhodnutí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český geologický ústav

1998 - Rozhodnutí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český geologický ústav

2002 - Opatření o změně názvu Českého geologického ústavu na Česká geologická služba

2003 - Opatření o vydání aktualizovaného znění zřizovací listiny České geologické služby

2003 - Odvolání ředitele České geologické služby - RNDr. Miloš Růžička, CSc.

2004 - Jmenování ředitele České geologické služby - Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

2005 - Zřízení České geologické služby - prohlášení zřizovatele

2006 - Opatření o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce

2006 - Zákon o veřejných výzkumných institucích

2007 - Opatření o vydání dodatku ke zřizovací listině státní příspěvkové organizace Česká geologická služba

2011 – Opatření č. 4/11 Ministerstva životního prostředí

o vydání dodatku ke zřizovací listině státní příspěvkové organizace Česká geologická služba

2012 – Opatření č. 3/12 Ministerstva životního prostředí

o vydání dodatku ke zřizovací listině státní příspěvkové organizace Česká geologická služba

2017 – Opatření č. 16/17 Ministerstva životního prostředí

o vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Česká geologická služba

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz