Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Historie > 100. výročí

100. výročí založení České geologické služby

Historie České geologické služby sahá bezmála až k založení Československa. Státní geologický ústav Republiky československé, což je původní název dnešní České geologické služby, vznikl v roce 1919. Letos tak Česká geologická služba oslaví 100. výročí založení. Významné jubileum bude připomínat řada událostí a aktivit v průběhu celého roku, na které jste srdečně zváni (stránka se bude průběžně aktualizovat, přibývat budou např. pozvánky na akce či fotogalerie z událostí).

Události

Události připravené při příležitosti oslav 100. výročí České geologické služby.

Den Země s ČGS

Při příležitosti oslav 100. výročí založení ČGS a mezinárodního Dne Země připraví pracovníci ČGS program, jehož náplní bude představení vybraných činností pracovníků instituce – např. fotogrammetrie, dálkový průzkum Země či práce s mikroskopem. Přijďte a zkuste si práci mapujícího geologa, zjistěte, co jsou to geohazardy, jak se zkoumají minerály, prohlédněte si dekorační kameny nebo zkameněliny, zjistěte co je geotermální energie, jak vypadají české sopky, čím se zabývá hydrogeolog, k čemu jsou geologům drony, jak se tvoří 3D modely a mnohé další. Akce se uskuteční 26.–27. 4. 2019 od 9 do 17 hodin prostorách České geologické služby na Klárově.

Den Země s ČGS

Pozvánka na Den Země s Českou geologickou službou konaný ve dnech 26.-27. 4. 2019.

Fotogalerie z akce

Fotogalerie ze Dne Země s ČGS na FB stránce ČGS Svět geologie.

ČGS na Veletrhu vědy 2019

Česká geologická služba se bude prezentovat na největší populárně naučné akci svého druhu v ČR - Veletrhu vědy AV ČR. Uskuteční se 6.-8. 6. 2019 v PVA EXPO Praha a návštěvníky čeká nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy. Česká geologická služba bude prezentovat vybraná témata výstavy Česká geologická služba – 100 let pro společnost. Součástí prezentace budou i přednášky specialistů ČGS v přednáškových sálech či komentovaná prohlídka výstavy hornin a minerálů v expozici ČGS.

ČGS v programu Veletrhu vědy 2019 - přednáška Malé sopky s velkým příběhem

Přednáška vulkanologa České geologické služby Vladislava Rappricha

Malé sopky, takzvané monogenetické vulkány, působí na první pohled dojmem jednoduché stavby a snadno předvídatelného erupčního vývoje. Pod jednoduchým tvarem malého sopečného kužele se však může ukrývat komplexní přívodní dráha, zaznamenávající mnohem složitější vývoj takového vulkánku. Právě české sopky pak díky svému odkrytí činností eroze, a mnohdy také přičiněním člověka, představují unikátní studijní materiál pro pochopení vývoje malých sopek, zejména v případě neobvyklého scénáře jejich erupčního vývoje. Společný výzkum odborníků z českých, amerických a francouzských institucí dokládá, že i malé sopky mohou být aktivní po dlouhou dobu, mohou mít složitou erupční i magmatickou historii a jejich chování se může vymykat našim očekávání.

Česká geologická služba na Veletrhu vědy 2019

Událost na facebookové stránce ČGS Svět geologie - sledujte pro aktuální informace o plánované akci, zhlédněte např. upoutávky specialistů ČGS ve formě krátkých videí.

ČGS na Veletrhu vědy 2019 - fotogalerie

Fotogalerie z akce ve Fotoarchivu ČGS.

Česká geologická služba na Veletrhu vědy 2019 - videozáznam na YouTube

ČGS na Veletrhu vědy 2019 - fotogalerie na FB

ČGS na Veletrhu vědy 2019 - fotogalerie na Facebooku.

Specialisté ČGS na VV 2019 - program

Program prezentace specialistů ČGS v rámci expozice ČGS na Veletrhu vědy 2019.

Výstavy v ČGS na Klárově

Tematické výstavy se uskuteční ve vstupním vestibulu ředitelství ČGS v Praze na Klárově, kde jsou instalované ve výstavních vitrínách a přístupné v průběhu dne. Fotografická výstava je ke zhlédnutí v Geologickém knihkupectví v otvíracích hodinách.
Postupně budou ke zhlédnutí výstavy:

Významné okamžiky České geologické služby

Významné okamžiky České geologické služby v průběhu 100leté historie, ve formátu PDF. Instalováno ve výstavních vitrínách ve vstupním vestibulu ČGS na Klárově.

Století největšího vydavatele geovědních publikací v republice

Výběr významných geovědních děl - map i publikací - z produkce Vydavatelství ČGS.

100 let České geologické služby ve fotografii

Průvodce k výstavě, který obsahuje další dobové fotografie a zajímavý doprovodný text. Autorkou výběru snímků i texu je Tamara Sidorinová z České geologické služby.

ČGS ve výtvarném umění Marie Zábranské

Náhled prezentace výtvarných děl malířky Marie Zábranské vyhotovených pro ČGS ve formátu PDF. Instalováno ve výstavních vitrínách ve vstupním vestibulu ČGS na Klárově.

Výstava 100 let České geologické služby na MŽP

Výstava 100 let České geologické služby byla ve středu 2. 10. zahájena ve vestibulu Ministerstva životního prostředí. Česká geologická služba se prezentuje jako dynamická a moderní výzkumná organizace na poli věd o Zemi se značnou šíří působení a odpovídajícím celospolečenským významem. Expozice kromě pohledu do historie ČGS nabízí výběr soudobých aktivit a poznatků, které lze využít v běžném životě - například animace, filmy i aplikace pro veřejnost, které jsou na výstavě dostupné prostřednictvím QR kódů. Výstava potrvá do 3. listopadu.

Výstava 100 let České geologické služby na MŽP - video na Facebooku

Výstava 100 let České geologické služby na MŽP - videozáznam na Facebooku.

100 let České geologické služby - seminář o aktivitách v Národním muzeu

Celoroční oslavy 100 let České geologické služby vyvrcholily ve čtvrtek 17. 10. 2019 slavnostním seminářem věnovaným aktivitám ČGS, který se konal v prostorách Národního muzea. Na semináři zazněly přednášky vybraných specialistů ČGS, ve kterých představili současná výzkumná témata Zdeněk Venera, Martin Novák, Jan Franěk, Zita Bukovská, Petra Maierová, Tomáš Magna, Anna Vymazalová, Michal Poňavič, Lucie Kondrová a Filip Oulehle. Následoval ceremoniál, v rámci kterého ředitel České geologické služby Zdeněk Venera předal medaili prof. dr. h. c. Cyrila Purkyně Janu Čurdovi, Tomáši Pačesovi, Josefu Klomínskému a Jiřímu Křížovi jako ocenění za celoživotní zásluhy a budování dobrého jména České geologické služby. Oslavy významného jubilea instituce završila recepce, v jejímž úvodu promluvili ředitel ČGS Zdeněk Venera, ministr životního prostředí Richard Brabec, státní tajemník MŽP Jan Landa a Vladimír Sattran, který působil ve funkci ředitele ČGS v letech 1990–1991.

100 let ČGS - program semináře o aktivitách v Národním muzeu

Program semináře věnovaného aktivitám České geologické služby.

Fotogalerie z akce

ČGS na Týdnu vědy a techniky 2019 - Program

Česká geologická služba se bude prezentovat v rámci Týdne vědy a techniky 2019.

Moderní technologie v komunikaci geologických hrozeb široké veřejnosti

Přednáška v budově AV ČR.
pondělí 11. 11., 9-10:30
Přednášející: Ing. Patrik Fiferna, Mgr. Vladislav Rapprich, Ph. D.

Den otevřených dveří v České geologické službě

úterý 12. 11., 13:00-15:00
Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1

Vernisáž výstavy "Světové geologické fenomény prostřednictvím satelitních snímků "

úterý 12. 11., 15:00
Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1

Výstava "Česká geologická služba – 100 let pro společnost"

úterý 12. 11.
Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1

Den otevřených dveří v laboratořích České geologické služby

čtvrtek 14. 11., 10.00-12.00, 14.00-16.00
Česká geologická služba - pracoviště Barrandov, Geologická 6, Praha 5

Tiskoviny

Výběr publikací a dalších tiskovin vydaných při příležitosti oslav 100. výročí založení ČGS.

100 let České geologické služby

Kniha obsahuje příspěvky vybraných osobností české geologie, které byly dlouholetými pracovníky České geologické služby. Výsledkem je pestrá mozaika pohledů na činnost organizace a na důležité okamžiky pracovní kariéry autorů – například na významné mapovací projekty, zahraniční výzkumnou expedici i dlouhodobé působení českých specialistů v různých místech světa či na významný objev.

Kniha je k dostání v e-shopu ČGS.

Pozvánka na křest knihy 100 let České geologické služby

Pozvánka na křest knihy 100 let České geologické služby, který se uskuteční 12. září 2019 ve 13.00 hodin v kině Bio Oko (Fr. Křížka 15, Praha 7). Knihu pokřtí popularizátor vědy a autor rozhlasového pořadu Meteor Petr Sobotka.

Fotogalerie ze křtu knihy 100 let České geologické služby

Křest knihy 100 let České geologické služby, který se uskutečnil 12. 9. 2019 v kině Bio Oko, měl formu vzpomínkového pásma doprovázeného fotografiemi z pracovní kariéry autorů jednotlivých kapitol publikace.

Oživlé sopky České republiky

Inovativní formát interaktivní knihy vulkanologa Vladislava Rappricha bude kromě textů a fotografií obsahovat i animace s rozšířenou realitou a QR kódy s odkazy na filmy, na záběry sopek z dronu apod. Nebudou chybět ani exkurzní průvodce s výletními trasami. Vydáno bude i jako e-kniha.

Klárov

Kniha Petra Maděry pojednává o historii areálu bývalého Klarova ústavu slepců, kde dnes sídlí Česká geologická služba. Kromě podrobného popisu budov a jejich umělecké výzdoby se text věnuje také osudům rodu Klarů a jejich spolupracovníků, začasté umělců či lidumilů nevšedního charakteru, talentu a píle. Neopomíjí pochopitelně ani jejich slepé svěřence a dotýká se i mnoha dalších zajímavých faktů a souvislostí, které se autorovi podařilo vynést ze zapomnění. Text je bohatě doprovozen unikátními historickými fotografiemi a plány.

Pozvánka na křest knihy Klárov

Pozvánka na křest knihy Klárov, který se uskuteční 19. prosince 2019 v 15.00 hodin v Geologickém knihkupectví.

Česká geologická služba v zahraničí

Aktualizována bude publikace o nejvýznamnějších mezinárodních aktivitách České geologické služby (v českém i anglickém jazyce).

Výroční zpráva ČGS 2018

Výroční zpráva instituce s tematikou oslav 100. výročí založení ČGS.

Nástěnný kalendář Geologické fenomény prostřednictvím satelitních snímků

Kalendář se satelitními snímky geologických fenoménů celého světa.

Zajímavé odkazy o ČGS

Výběr zajímavých odkazů souvisejících s historií, ale i současností ČGS.

Historie České geologické služby

Stručné shrnutí historie instituce včetně vývoje jejího názvu.

Listiny ČGS

Významné dokumenty ze 100leté historie České geologické služby.

Výroční zprávy ČGS

Výroční zprávy instituce od roku 1991.

Ředitelé ČGS

Medailonky ředitelů instituce od jejího založení po současnost.

Publikace o ČGS

Výběr publikací vydaných v průběhu historie Vydavatelství ČGS, které popisují historický vývoj instituce i jejích aktivit.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
100 let České geologické služby ve fotografii

Průvodce k výstavě s dalšími dobovými fotografiemi.

ikonka PDF dokument
ČGS ve výtvarném umění Marie Zábranské

ČGS ve výtvarném umění Marie Zábranské (PDF).

ikonka odkazů Odkazy
100 let ČGS - mapa s příběhem
Významné okamžiky ČGS

Významné okamžiky České geologické služby v průběhu 100leté historie.

Česká geologická služba slaví 100 let

Článek o jubileu ČGG na zpravodajském portále NášREGION.cz, autorka Andrea Cerqueirová

Století největšího vydavatele geovědních publikací v republice

Výběr významných geovědních děl - map i publikací - z produkce Vydavatelství ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz