Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Historie > 100. výročí

100. výročí založení České geologické služby

Historie České geologické služby sahá bezmála až k založení Československa. Státní geologický ústav Republiky československé, což je původní název dnešní České geologické služby, vznikl v roce 1919. Letos tak Česká geologická služba oslaví 100. výročí založení. Významné jubileum bude připomínat řada událostí a aktivit v průběhu celého roku, na které jste srdečně zváni (stránka se bude průběžně aktualizovat, přibývat budou např. pozvánky na akce či fotogalerie z událostí).

Události

Události připravené při příležitosti oslav 100. výročí České geologické služby.

Den Země s ČGS

Při příležitosti oslav 100. výročí založení ČGS a mezinárodního Dne Země připraví pracovníci ČGS program, jehož náplní bude představení vybraných činností pracovníků instituce – např. fotogrammetrie, dálkový průzkum Země či práce s mikroskopem. Přijďte a zkuste si práci mapujícího geologa, zjistěte, co jsou to geohazardy, jak se zkoumají minerály, prohlédněte si dekorační kameny nebo zkameněliny, zjistěte co je geotermální energie, jak vypadají české sopky, čím se zabývá hydrogeolog, k čemu jsou geologům drony, jak se tvoří 3D modely a mnohé další. Akce se uskuteční 26.–27. 4. 2019 od 9 do 17 hodin prostorách České geologické služby na Klárově.

Den Země s ČGS

Pozvánka na Den Země s Českou geologickou službou konaný ve dnech 26.-27. 4. 2019.

ČGS na Veletrhu vědy 2019

Česká geologická služba se bude prezentovat na největší populárně naučné akci svého druhu v ČR - Veletrhu vědy AV ČR. Uskuteční se 6.-8. 6. 2019 v PVA EXPO Praha a návštěvníky čeká nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy. Česká geologická služba bude prezentovat vybraná témata výstavy Česká geologická služba – 100 let pro společnost. Součástí prezentace budou i přednášky specialistů ČGS v přednáškových sálech či komentovaná prohlídka výstavy hornin a minerálů v expozici ČGS.

ČGS v programu Veletrhu vědy 2019

Odkaz na akce České geologické služby v programu Veletrhu vědy 2019 - bude zpřístupněn po zveřejnění programu veletrhu.

Výstavy v ČGS na Klárově

Tematické výstavy se uskuteční ve vstupním vestibulu ředitelství ČGS v Praze na Klárově, kde jsou instalované ve výstavních vitrínách a přístupné v průběhu dne. Fotografická výstava je ke zhlédnutí v Geologickém knihkupectví v otvíracích hodinách.
Postupně budou ke zhlédnutí výstavy:

 • Významné okamžiky České geologické služby
 • (vestibul, již zahájena)
  Výběr významných okamžiků instituce v průběhu 100leté historie.

 • ČGS ve výtvarném umění výtvarnice Marie Zábranské
 • (vestibul)
  Výtvarná díla Marie Zábranské pro Českou geologickou službu zahrnovala například medaile za zásluhy nebo portréty geologů ČGS. Výstava bude zahájena v první polovině roku.

 • Česká geologická služba ve fotografii
 • (Geologické knihkupectví)
  Výstava Česká geologická služba ve fotografii nabídne návštěvníkům průřez historií instituce a jejími aktivitami zachycenými na dobových fotografiích. Výstava bude zahájena ve druhé polovině roku.

Významné okamžiky České geologické služby

Významné okamžiky České geologické služby v průběhu 100leté historie, ve formátu PDF. Instalováno ve výstavních vitrínách ve vstupním vestibulu ČGS na Klárově.

Století největšího vydavatele geovědních publikací v republice

Výběr významných geovědních děl - map i publikací - z produkce Vydavatelství ČGS.

Putovní výstava Česká geologická služba – 100 let pro společnost

Výstava představuje aktivity instituce prostřednictvím deseti vybraných témat, které jsou atraktivní pro veřejnost a zároveň je patrný jejich celospolečenský přínos. Výstava prezentuje Českou geologickou službu jako dynamickou a moderní výzkumnou organizaci na poli věd o Zemi a ukazuje její společenský význam.
Výstava bude zahájena na podzim 2019.

Slavnostní recepce v Národním muzeu

Slavnostní recepce pro zvané v Historické budově Národního muzea s ceremoniálem předání prestižních ocenění vybraným osobnostem za přínos v oblasti geologie se koná 17. října 2019. Součástí akce bude odborný seminář věnovaný dosaženým výsledkům instituce v hlavních oblastech činnosti.

Tiskoviny

Výběr publikací a dalších tiskovin vydaných při příležitosti oslav 100. výročí založení ČGS.

Jak šel čas s Českou geologickou službou

Kniha (sborník) o historii ČGS s pracovním názvem Jak šel čas s Českou geologickou službou bude obsahovat jednotlivé příspěvky významných osobností české geologie, které v instituci pracovaly. Cílem je pestrá mozaika pohledů na činnost organizace v jednotlivých útvarech napříč časem a na významné okamžiky pracovní kariéry autorů – např. na významnou geologickou expedici, zahájení mapování v určité oblasti či jiného projektu, výzkumný objev, změnu pracovního zaměření či účast na geologickém kongresu.

Sopky v České republice

Inovativní formát interaktivní knihy vulkanologa Vladislava Rappricha bude kromě textů a fotografií obsahovat i animace s rozšířenou realitou a QR kódy s odkazy na filmy, na záběry sopek z dronu apod. Nebudou chybět ani exkurzní průvodce s výletními trasami. Vydáno bude i jako e-kniha.

Klárov

Kniha Petra Maděry pojednává o historii areálu bývalého Klarova ústavu slepců, kde dnes sídlí Česká geologická služba. Kromě podrobného popisu budov a jejich umělecké výzdoby se text věnuje také osudům rodu Klarů a jejich spolupracovníků, začasté umělců či lidumilů nevšedního charakteru, talentu a píle. Neopomíjí pochopitelně ani jejich slepé svěřence a dotýká se i mnoha dalších zajímavých faktů a souvislostí, které se autorovi podařilo vynést ze zapomnění. Text je bohatě doprovozen unikátními historickými fotografiemi a plány.

Česká geologická služba v zahraničí

Aktualizována bude publikace o nejvýznamnějších mezinárodních aktivitách České geologické služby (v českém i anglickém jazyce).

Výroční zpráva ČGS 2018

Výroční zpráva instituce s tematikou oslav 100. výročí založení ČGS.

Nástěnný kalendář Geologické lokality v ČR

Kalendář s krásnými fotografiemi vybraných geologických lokalit z celé republiky.

Zajímavé odkazy o ČGS

Výběr zajímavých odkazů souvisejících s historií, ale i současností ČGS.

Historie České geologické služby

Stručné shrnutí historie instituce včetně vývoje jejího názvu.

Listiny ČGS

Významné dokumenty ze 100leté historie České geologické služby.

Výroční zprávy ČGS

Výroční zprávy instituce od roku 1991.

Ředitelé ČGS

Medailonky ředitelů instituce od jejího založení po současnost.

Publikace o ČGS

Výběr publikací vydaných v průběhu historie Vydavatelství ČGS, které popisují historický vývoj instituce i jejích aktivit.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Den Země s ČGS

Pozvánka na Den Země s ČGS konaný 26.-27. 4. 2019 od 9 do 17 hod.

ikonka odkazů Odkazy
Významné okamžiky ČGS

Významné okamžiky České geologické služby v průběhu 100leté historie.

Století největšího vydavatele geovědních publikací v republice

Výběr významných geovědních děl - map i publikací - z produkce Vydavatelství ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
fax: +420 257 531 376
klara.fronkova@geologycz