Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > GDPR

GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení EU), a se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a ve vazbě na navazující právní předpisy, které se touto problematikou zabývají, vydala Česká geologická služba (dále jen ČGS) upravené Zásady zpracování a podmínky ochrany osobních údajů v České geologické službě (dále jen Zásady a podmínky ČGS).

Zásady a podmínky ČGS byly zpracovány na základě analýzy agend zpracovávajících osobní údaje fyzických osob a stanovují pravidla ochrany osobních údajů fyzických osob v ČGS. Tyto Zásady a podmínky ČGS stanovují práva a povinnosti zaměstnanců ČGS při zpracování osobních údajů, a to jak při ručním, tak automatizovaném zpracování. Vztahují se na všechny zaměstnance ČGS a upravují komplexně oblast ochrany osobních údajů a jsou uvedeny na těchto stránkách.

Další podrobnosti o ochraně osobních údajů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování a podmínky ochrany osobních údajů v České geologické službě

Příloha č. 1 – Souhlas s využitím osobních údajů – zaměstnanci

Příloha č. 2 – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Příloha č. 3 – Záznam o činnosti zpracování osobních údajů

Příloha č. 4 – Žádost o opravu/doplnění osobních údajů

Příloha č. 5 - Žádost o potvrzení a přístup k osobním údajům

Příloha č. 6 - Žádost o přenositelnost dat

Příloha č. 7 - Žádost o omezení zpracování

Příloha č. 8 – Informace o přijatých opatřeních - Výmaz osobních údajů

Příloha č. 9 – Sdělení o prodloužení lhůty k poskytnutí informací o přijatých opatřeních

Příloha č. 10 – Oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Příloha č. 11 – Piktogram – kamerový systém

Příloha č. 12 – Záznam o činnosti zpracování – kamerový systém

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Funkci pověřence na ochranu osobních údajů v České geologické službě vykonává:
Mgr. Alena Bartůňková
kontaktní údaje na pověřence:
e-mail: poverenec@geology.cz,
tel.: +420 257 089 550, 602 344 878

ikonka odkazů Odkazy
Ochrana soukromí

Informace o nakládání s osobními údaji návštěvníků webů ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
alena.bartunkova@geologycz