Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Mgr. Marika Polechová, Ph.D.

Mgr. Marika Polechová úspěšně obhájila dizertační práci a získala titul Ph.D.

20. května 2013

Mgr. Marika Polechová, pracovnice oddělení sbírek a hmotné dokumentace ČGS, dne 20.5. 2013 bravurně obhájila v rámci studijního programu P1201 Geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy svou dizertační práci na téma "Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve". Jejími školiteli byli doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (Ústav geologie a paleontologie Přf UK) a RNDr. Jiří Kříž, CSc. (významný, dnes již bohužel emeritní pracovník ČGS). Dizertační práce byla natolik kvalitní, že oba recenzenti (RNDr. Vojtěch Turek, CSc., paleontologické oddělení Národního muzea v Praze a doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., PedF ZĆU) měli velmi obtížnou úlohu - práci bylo totiž těžké vůbec něco vytknout. Dizertační práce boří desetiletí tradované mýty o výskytu některých taxonů (např rodu Ctenodonta) ve středočeském ordoviku, popisuje řadu nových druhů i nové rody a je po Barrandovi nejvýznamnějším zpracováním ordovických mlžů oblasti Barrandienu.
Rád bych kolegyni Marice Polechové ze srdce pogratuloval k završení jejího několikaletého intenzivního a houževnatého výzkumu (dizertační práce má charakter vyčerpávající monografie, viz odkazy níže) a zejména k čerstvě získanému titulu Ph.D. Zároveň bych rád tlumočil i svou radost, že v její osobě vyrostla více než zdatná pokračovatelka celosvětově významného (vůdčího) výzkumu staropaleozoických mlžů jejího školitele Dr. Jiřího Kříže.

Autor: Petr Budil

Související odkazy

Odkazy na některé impaktované publikace Mgr. M. Polechové, Ph.D., které byly součástí dizertační práce

Odkazy na některé impaktované publikace Mgr. M. Polechové, Ph.D., které byly součástí dizertační práce

Odkazy na některé impaktované publikace Mgr. M. Polechové, Ph.D., které byly součástí dizertační práce

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz