Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Stránka České stratigrafické komise přináší novou stratigrafickou tabulku.

21. února 2013

Webová stránka České stratigrafické komise byla založena v roce 2010 za účelem modernějšího fungování komise, snažší komunikace mezi členy a účinného informování veřejnosti. Stránka komise je hostující stránkou na portálu České geologické služby a v prvních letech byla přístupná pouze členům komise po přihlášení. Konečným impulsem ke zveřejnění stránky se stalo dokončení České chronostratigrafické tabulky (viz záložka Stratigrafická tabulka), na které komise pracovala od roku 2010. Tabulka nahrazuje doposud používanou českou stratigrafickou tabulku sestavenou Chlupáčem (2000; Věstník ČGS,75, 4). Vzhledem k novým výsledkům v chronostratigrafii byla v roce 2010 již neaktuální. Na začátku revize tabulky byla zvažována možnost vybavit jména stupňů příponou –ian (–ien) obdobně jak je tomu v angličtině. Převládl názor na zachování české tradice a používání kratších tvarů jmen bez přípon, což byl začátek strastiplné cesty. Ohýbání některých jmen v češtině je totiž velmi problematické. Bylo nutné vytvořit tvaroslovnou tabulku, která by osvětlila etymologii jmen, navrhla výslovnost, způsob skloňování a tvorbu adjektiv. Podobná tabulka dosud nebyla zveřejněna a má za cíl usnadnit použití jmen chronostratigrafických jednotek v českých textech (ke stažení na stránce komise). Předběžná verze české chronostratigrafické tabulky byla prezentována na kongresu České a Slovenské geologické společnosti v Monínci v září 2011. Finální úpravy byly projednány a odhlasovány na zasedání komise v únoru 2012. Mezitím se ovšem objevila nová stratigrafická tabulka zveřejněná Mezinárodní stratigrafickou komisí (ICS), která přinesla řadu změn v numerickém stáří hranic a nový stupeň v kambriu. Aktualizace tabulky byla dokončena koncem roku 2012 a konečně je k dispozici veřejnosti.

Autor: Miroslav Bubík

Související odkazy

Stránka České stratigrafické komise

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
radek.svitil@geologycz