Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Logo mezinárodního roku biodiverzity

Mezinárodní rok biodiverzity 2010

18. ledna 2010

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila na rok 2010 Mezinárodní rok biodiverzity. Pro všechny státy EU je proto v letošním roce hlavním tématem v oblasti životního prostředí biodiverzita neboli přírodní rozmanitost. Dle vyjádření MŽP je zachování přírodní rozmanitosti pro Českou republiku klíčové, protože v současné době probíhá, a to především vlivem lidské činnosti, degradace ekosystémů a životního prostředí, stejně jako úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů. To vše v konečném důsledku znamená značné snižování biodiverzity v celosvětovém měřítku, ačkoliv na zdravých ekosystémech závisí budoucnost lidstva. V České republice, podobně jako v dalších státech EU, byla přijata zákonná opatření, na jejichž základě vznikla soustava Natura 2000. Jedná se o síť území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a tzv. přírodní stanoviště, vyskytující se na území EU. Chráněných míst v ČR je zhruba tisíc a jejich rozloha činí asi 10 % území státu. Rok biodiverzity 2010 bude v České republice oficiálně vyhlášen na tiskové konferenci, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí za přítomnosti ministra Jana Dusíka v úterý 19. ledna od 11 hod. v budově MŽP. Ministerstvo životního prostředí seznámí novináře s informační kampaní, v rámci které bude např. veřejnosti každý měsíc představen jeden ohrožený druh (živočich, rostlina) ve spojení s jeho přírodním stanovištěm a s příslušnou Úmluvou, ke které se váže. Další informace lze nalézt na stránkách Mezinárodního roku biodiverzity 2010 a aktuální informace budou v průběhu celého roku dostupné také na stránkách MŽP.

Autor: Klára Jančová

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz