Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

foto z exkurze

Vzdělávání pedagogických pracovníků

3. července 2009

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever v Horním Maršově oslovilo geology z ČGS, dr. Z. Šimůnka a dr. V. Prouzu, aby uspořádali geologicko-paleontologickou exkurzi do karbonu a permu podkrkonošské a vnitrosudetské pánve pro pedagogické pracovníky se zaměřením na přírodní vědy.
Byly navštíveny lokality s fosilními rostlinami a s araukarity karbonského stáří (Kryštofovy kameny u Odolova, halda Dolu Ida v Malých Svatoňovicích), lokality dokumentující fluviální i sopečnou činnost (Hrádeček se zříceninou hradu Břecštejn, lom Hřebínek u Babí) i tektoniku na hronovsko-poříčské poruše u Malých Svatoňovic.
Účastníci exkurze, převážně ženského pohlaví, se živě zajímali o výklad V. Prouzy, který populárním způsobem poutavě vysvětloval geologické procesy vzniku hornin na lokalitách.
Zlatým hřebem programu byla poslední lokalita - halda bývalého Dolu Ida, kde si každý mohl najít množství úlomků zkamenělých zbytků plavuní, přesliček, kapradin a kapraďosemenných rostlin. Mnozí litovali, že na tuto lokalitu nebylo více času, ale bylo třeba myslet na návrat do Horního Maršova, kde byl pro účastníky kurzu připraven další program.

Autor: Zbyněk Šimůnek

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz