Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Spuštění Informačního portálu Státní geologické služby

14. června 2008

Dnes ČGS veřejnosti zpřístupnila Informační portál Státní geologické služby, který prostřednictvím nových informačních služeb revolučně integruje data České geologické služby a ČGS-Geofondu. Pomocí informační služby GeoArchiv můžete zároveň vyhledávat v archivech obou zmíněných organizací, GeoMapy Vám umožní synchronně pracovat s digitální geologickou mapou 1 : 50 000 (ČGS) a s daty z vrtné databáze (ČGS-Geofond); vyhledávání obou těchto služeb je podpořeno novým, uživatelsky příjemným lokalizačním modulem, který podporuje výběr území pomocí souřadnic, názvu obce nebo geologické jednotky. GeoHazardy vám nově otevřou přístup na rodící se platformu (portál Geohazardů) integrující informace o rizikových geofaktorech na území ČR (např. nestabilita terénu, radon, zranitelnost podzemní vody). Významnou součástí portálu je aplikace GeoReporty, automaticky generující odborné zprávy o zvolené lokalitě,. Informace o použitých datech i službách naleznete v metainformačním katalogu GeoMetainfo. Vznik tohoto portálu byl finančně podporován v rámci projektů OG MŽP. Věříme, že tento informační portál bude hojně využíván odbornou i laickou veřejností a těšíme se na připomínky, které nám pomohou tuto službu dále rozvíjet.

Autor: Robert Tomas

Související odkazy

Informační portál Státní geologické služby

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz