Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Ředitel ČGS Zdeněk Venera

Zahajovací konference projektu „Inovace Geologických informačních systémů v Bosně a Hercegovině“

8. září 2023

Ve dnech 4. - 6.září 2023 se v Bosenském Jajce uskutečnila zahajovací konference projektu „Inovace Geologických informačních systémů v Bosně a Hercegovině“, který vede ČGS. Jednání se zúčastnili čelní představitelé partnerů projektu – České geologické služby, České rozvojové agentury, Geologické služby Federace Bosna a Hercegovina a Geologické služby Republiky Srbské, ale i vedoucí pracovníci Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině, Ministerstva pro energii, hornictví a průmysl Federace Bosna a Hercegovina, Ministerstva energetiky a hornictví Republiky Srbské a děkani Fakulty hornictví a geologie University Banja Luka a Fakulty hornictví, geologie a stavebního inženýrství University Tuzla.

Program jednání zahrnoval představení projektu, jeho očekávaných výsledků a časového harmonogramu, ale i rolí a zodpovědností účastníků projektu, a zhodnocení vstupních předpokladů a možných rizik. Účastnické organizace prezentovaly své hlavní aktivity a informační systémy a svá očekávání od projektu. Proběhla velmi otevřená a přátelská diskuze o dalších krocích projektu, včetně dílčích úkolů a odpovědností, spolu se shrnutím hlavních závěrů z této akce.

Proběhlo také jednání Poradního výboru projektu, na kterém byly diskutovány otázky týkající se pracovního programu, dosažených výsledků, nastavení komunikace a řízení rizik.

Autor: Dana Čápová

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz