Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

SEMACRET

Významné aktuální aktivity mezinárodního projektu SEMACRET

29. června 2023

Během června proběhlo několik významných událostí v mezinárodním projektu SEMACRET za účasti pracovníků ČGS. Od 5. do 19. června probíhalo vzorkování půd a vzorků rostlin v prostoru rudního revíru Staré Ransko. Vzorkování prováděly výzkumné skupiny z Univerzity v Oulu (Finsko) a HZDR institutu (Německo) a pracovníci ČGS, jmenovitě Petr Rambousek a Vojtěch Wertich, kteří přispívali znalostmi lokální geologické situace. Cílem této speciální metodiky kombinující analýzy půdních a rostlinných vzorků je analyzovat látkovou výměnu mezi horninovým podložím, půdními horizonty a okolními rostlinami a těchto zákonitostí využít pro vyhledávání Ni-Cu ložisek. Vzorkování se zúčastnili také zástupci CHKO Ždárské Vrchy, muzea Vysočiny Jihlava či průzkumné geologické firmy.Od 13.-15.6. probíhal v rámci projektu SEMACRET také workshop 3D minerálního prospekčního modelování pro vybranou oblast rudního revíru Staré Ransko. Tento úkol v rámci projektu SEMACRET vede prof. E. John M. Carranza z univerzity Free State v Jihoafrické republice, za ČGS tuto problematiku koordinuje Vojtěch Wertich. V rámci workshopu, uskutečněného 13.6. na Klárově byla krátkým seminářem představena tato progresivní metodika a následně byl nastíněn koncept geneze ložisek Ni-Cu na Starém Ransku. Další část probíhala přímo v oblasti Starého Ranska terénní exkurzí, výběrem oblasti pro modelování a ověřování dostupných geologických, geochemických a geofyzikálních dat.Poslední červnovou aktivitou bylo setkání celého konsorcia projektu SEMACRET v polské Wroclawi, kde se řešily celkové postupy na tomto projektu, kde ČGS hraje důležitou roli koordinátora prací na jedné ze studovaných lokalit a při vedení jednoho z pracovních balíčků. Setkání se účastnil Vojtěch Wertich, Petr Rambousek a Zuzana Skácelová, kteří informovali projektové partnery o postupech na plnění úkolů v rámci příkladové studie oblasti Ni-Cu ložisek v revíru Starého Ranska. Po ukončení meetingu proběhla také terénní exkurze do ofiolitového komplexu masivu hory Ślęża s typovou projektovou lokalitou Cr-V-Ti (PGE) zrudnění a návštěvou serpentinitového lomu Naslawice na drcený kámen a známý dekorační kámen (Polish Green) a prohlídkou hlubinného dolu na magnezit Wiry. Tento důl, vybudovaný v 70. letech minulého století a uzavřený koncem 80. let, je znovu připravován k otevření, protože z magnezitu se stala pro Evropu kritická surovina s několikanásobným nárůstem ceny na trhu. Po jeho otevření by se Polsko stalo jedním z největších producentů magnezitu v Evropě.

Autor: Vojtěch Wertich, Petr Rambousek

Připojené soubory

Prezentace stavu prací ČGS na III. projektovém meetingu ve Wroclawi

Společné foto vzorkovací skupiny spolu s týmem prognózního modelování u jámy dolu Staré Ransko

Výklad ke genezi magnezitu v dole Wiry ( S. Mikulski z PGI, v pozadí vedoucí projektu S. Yang)

Související odkazy

Stránky projektu SEMACRET

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz