Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Matice UNFC

UNFC Workshop v ČGS

25. dubna 2023

Ve dnech 18. – 20. 4. 2023 proběhl v ČGS workshop UNFC pod záštitou MPO.

„United Nations Framework Classification of Resources“ (UNFC), neboli

„Rámcová klasifikace zdrojů OSN“, umožňuje klasifikovat zdroje a zásoby primárních a sekundárních nerostných surovin z hlediska environmentální a socioekonomické životaschopnosti a technické proveditelnosti projektů ve spojení se stupněm geologického poznání. Evropská unie zamýšlí pomocí UNFC sjednotit vykazování zdrojů a zásob nerostných surovin v jednotlivých zemích a získat tak jednotný soubor údajů vhodný pro agregování dat. Tato datová sada usnadní celoevropské řízení zdrojů a naplnění cílů „Critical Raw Materials Act“, který je momentálně ve schvalovacím řízení. Zavedení UNFC nenahrazuje národní legislativu ani systémy CRIRSCO (JORC, PERC, apod.), ale je nadstavbou pro mezinárodní a národní řízení zdrojů. Do budoucna se počítá s jeho zavedením pro hodnocení zdrojů obnovitelných surovin a vody. UNFC je také významnou kapitolou budování Evropské geologické služby GSEU.

Workshop vedli Janne Hokka a Tuomas Leskelä z finské geologické služby GTK. Janne Hokka je hlavním recenzentem dokumentu „Pokyny pro aplikaci UNFC v Evropě“ a zná tuto klasifikaci velmi důvěrně. Workshop měl vynikající úroveň hodnocenou všemi účastníky. V průběhu workshopu byli účastníci seznámeni jak s klasifikací UNFC, tak CRIRSCO a probírala se řada případových studií z Finska a z ČR.

Účastníci, kteří byli jednak zaměstnanci ČGS, ale také průzkumných a těžebních firem a zástupci MPO a MŽP, budou dále spolupracovat na úkolu ČGS „Metodika implementace systému UNFC v podmínkách legislativního rámce České republiky“.

Autor: Zbyněk Gabriel

Související odkazy

UNFC Guidance Europe

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz