Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Projekt SEMACRET

Seznámení veřejnosti s EU projektem SEMACRET ve Ždírci nad Doubravou

23. února 2023

Dne 15.2. proběhlo na městském úřadě ve Ždírci nad Doubravou informativní setkání s občany, jehož účelem bylo seznámení veřejnosti s aktivitami mezinárodního výzkumného projektu SEMACRET, financovaného z prostředků HORIZON EU. Projektu, vedeného Oulu University ve Finsku, se ČGS účastní jako spoluřešitel pod vedením. Mgr. V. Werticha, PhD. Setkání se zúčastnili také zástupci Územního odboru Ministerstva životního prostředí, CHKO Žďárské vrchy či zástupci města Ždírec nad Doubravou. Projekt se zabývá výzkumem strategických surovin z tzv. magmatických ložisek nerostných surovin. Jde zejména o suroviny jako je měď, nikl, kobalt či platinové kovy, které jsou nutné pro rozvoj moderních technologií a na jejíchž dodávkách je Evropa silně závislá.Ranský masiv byl vybrán jako jedna z referenčních lokalit vzhledem k přítomnosti typových magmatických ložisek a dobrému stavu prozkoumanosti, které umožní zpřesnění ložiskového modelu a ověřování inovativních metod průzkumu, které pak mohou být použity při průzkumu kdekoliv na světě.Na setkání dostali prostor také zástupci společnosti (GET s.r.o. & AD FUTURE MINERALS s.r.o.), držitelé průzkumné licence v prostoru ranského masivu, k osvětlení postupu a cílů průzkumných prací.Obě skupiny informovaly účastníky setkání o metodách bezzásahových výzkumných prací, které budou v rámci projektu prováděny. Šlo zejména o pozemní a letecké geofyzikální měření či odběr menšího množství vzorků hornin, půdy či rostlin. Po přednáškách proběhla dlouhá diskuse mezi účastníky setkání, řada z nich byla pamětníky těžby na Starém Ransku, a zástupci projektu i průzkumné společnosti na téma ložiskového průzkumu či obecně i o potřebách strategických surovin pro současné i budoucí generace. Akci úspěšně moderoval s pomocí tlumočnice prof. Lasse Peltonen z Východofinské univerzity. Setkání bylo součástí řešení projektu v oblasti práce s veřejností a seznamování s aktivitami projektu.

Autor: Vojtěch Wertich, Petr Rambousek

Připojené soubory

Mgr. V. Wertich při prezentaci aktivit projektu na Starém Ransku u Ždírce nad Doubravou

Profesor Peltonen s pomocí tlumočnice poutavě komunikoval s místními občany

Prezentace výzkumných aktivit České geologické služby v projektu SEMACRET

Související odkazy

Stránky projektu

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz