Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Petr Kycl z ČGS zahajuje společný XVI. hydrogeologický a IV. inženýrskogeologický kongres.

Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres v Ústí nad Labem

19. září 2022

Ve dnech 6. až 9. září 2022 proběhl v Ústí nad Labem na půdě UJEP společný XVI. hydrogeologický a IV. inženýrskogeologický kongres. Hlavními pořadateli byly Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Záštitu nad kongresy převzali ředitel České geologické služby Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., Ing. Tomáš Urban. Tradičního vrcholného odborně-společenského setkání specialistů z oborů hydrogeologie, inženýrské geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín se zúčastnilo téměř 350 odborníků.

Cílem největšího letošního setkání bylo zhodnotit vývoj v oborech aplikované geologie za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování. Hydrogeologie, inženýrská geologie a další aplikované geologické obory řeší celospolečensky velmi důležité úkoly – namátkou lze uvést zajišťování zdrojů pitné vody, řešení znečištění životního prostředí, průzkumy pro pozemní, liniové i podzemní stavby, řešení svahových pohybů a stability svahů, adaptační opatření na klimatické změny, odstraňování následků důlní činnosti nebo průzkumy pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu. Součástí kongresového programu bylo i předání profesních ocenění za celoživotní přínos oborům. V inženýrské geologii je to Cena akademika Quida Záruby, kterou letos obdržela Anna Abramčuková a Jitka Dvořáková, a v hydrogeologii Cena profesora Oty Hynie, kterou získali Zbyněk Hrkal, Vojtěch Kněžek, František Pastuszek, Josef Slavík a Daniel Smutek.

Česká geologická služba měla na kongresu poměrně velké zastoupení jak v obecenstvu, tak v příspěvcích. Prezentováno bylo celkem šest příspěvků a dva postery v hydrogeologické části, šest příspěvků a tři postery v inženýrskogeologické části a další příspěvek ve společné sekci.

Kongres byl ukončen celodenními terénními exkurzemi. Inženýrskogeologická výprava směřovala na sesuv Stadice, aby tak po 54 letech realizovala exkurzi naplánovanou v rámci světového Geologického kongresu konaného v srpnu 1968 v ČR, která musela být tehdy zrušena v důsledku ruské okupace naší země. Další exkurzní lokalitou byla výstavba děčínského přivaděče k dálnici D8. V rámci hydrogeologické exkurze účastníci navštívili koupaliště Brná s geotermální vodou a významné vodárenské zdroje Velké Žernoseky a Vlastislav. Další konání kongresu, který už nyní patří z hlediska množství účastníků mezi ty nejúspěšnější, je plánováno na rok 2026.

Autor: Petr Kycl, Josef Datel

Připojené soubory

Zahájení společného XVI. hydrogeologického a IV. inženýrskogeologického kongresu.

XVI. hydrogeologický a IV. inženýrskogeologický kongres - předání profesních ocenění.

XVI. hydrogeologický a IV. inženýrskogeologický kongres – terénní exkurze.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz