Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Výsledky inspekce ČGS do dolu Turów

Výsledky 1. inspekce České geologické služby do polského dolu Turów

30. května 2022

Česká geologická služba (ČGS) vykonala první inspekci v polském dole Turów (PGE GiEK), a to na základě dohody mezi Českou republikou a Polskem o řešení vlivů těžební činnosti v tomto hnědouhelném dole poblíž českých hranic.

Kontrola se uskutečnila 17. května 2022 a specialisté ČGS se zaměřili na jižní stěnu dolu. Hodnoty zjištěných průtoků vzhledem k vyšším srážkovým úhrnům v období těsně před měřením lze zatím brát jako orientační, protože jde o směs srážkové, povrchové a podzemní vody. Proběhla také obhlídka jihovýchodního předpolí dolu Turów, kde začalo hloubení čtvrtého pozorovacího vrtu na polské straně do krystalinického podloží. Odvrtány byly první cca 3 m. Podle sdělení PGE GiEK bude hloubení jádrového vrtu trvat 3 týdny. Vrt bude následně vybaven čidly pro pozorování hladiny podzemní vody.

Polsko stále testuje funkčnost podzemní bariéry a provádí dodatečné injektážní práce a zatěsnění. Termín pro dokončení bariéry je 30. června 2022, kdy odstartuje její roční zkušební testování. Česká geologická služba nyní analyzuje data předaná polskou stranou Ministerstvu životního prostředí (MŽP).

V souladu s uzavřenou dohodou poskytl MŽP polský Státní geologický ústav počátkem května údaje z monitorovacích vrtů z oblasti dolu Turów za období duben 2021 až březen 2022. Hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech stagnují nebo klesají, s výjimkou jednoho vrtu, u nějž v tomto období stoupla hladina podzemní vody o téměř 5 metrů.

Firma PGE GiEK informovala MŽP o aktuálním stavu podzemní stěny. Kvůli identifikovaným odchylkám při testování účinnosti stěny se budou vrty tvořící stěnu v prostoru západního Bialopolského zlomu ještě zahušťovat a dovrtávat až do krystalinického podloží tak, aby došlo k dotěsnění této stěny. Všechny zmíněné práce mají být hotovy ve stanoveném termínu 30. 6. 2022. Od tohoto termínu poběží roční monitoring hladin podzemní vody a hodnocení účinnosti podzemní stěny.


Podrobnější informace o vývoji naměřených hladin podzemní vody

Z hlediska záznamů hladin podzemní vody od roku 2015 dochází v roce 2022 ke zřetelnému zpomalení až téměř k zastavení poklesu hladin podzemní vody ve středním kolektoru Mw. Mezi dubnem 2021 až březnem 2022 došlo k výraznějším poklesům hladin podzemní vody západně od západního Bialopolského zlomu (zhruba střední část podzemní stěny) na vrtech HPp-26/53 a HS-350 (pokles 2–7 m). Vrt HPp-27/51, situovaný na nátokové straně podzemní stěny ve směru proudění podzemní vody, vykazuje naopak velmi výrazný nárůst hladiny podzemní vody ve výši téměř 5 m za období duben 2021 – březen 2022.

Na západním okraji podzemní stěny stále dochází k poklesu hladin podzemní vody – ve vrtu HPp-29/49,5 s poklesem 1,59 m hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody roste i pod podzemní stěnou, kde na vrtu HPp-25/49 je zaznamenán nečekaný nárůst hladiny podzemní vody o 2,63 m. Převážná většina ostatních vrtů vykazuje pokles hladiny podzemní vody do 1 m, viz přiložený graf.

Autor: Renáta Kadlecová, Ondřej Nol, Zdeněk Venera

Připojené soubory

Graf vývoje hladin podzemní vody podél podzemní stěny (PDF, 96 kB )

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
radek.svitil@geologycz