Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

ZGV_54_1

Nové číslo Zpráv o geologických výzkumech vyšlo tiskem

22. července 2021

Počátkem července vyšly tiskem Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports, číslo 1/2021.

Časopis se od počátku letošního roku vypořádává se dvěma úkoly. První je kontrola evidence článků v databázi Scopus a reklamace chybějících článků, kterých bohužel není málo. Reklamace obvykle trvá několik týdnů. Druhým úkolem je snaha o vytvoření vkládací aplikace, která by umožnila správu webových stránek časopisu včetně zavěšování článků ve formátu PDF samotnými redaktory. Vzhledem k požadavkům na rychlost publikování a dnes všeobecně převažující formě elektronické publikace to považujeme za velmi důležité.

V letošním roce také nastala změna ve složení redakční rady. Koncem roku 2020 redakční rada bohužel přišla o dva členy, zemřel doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., působící v oblasti kvartérní geologie, a funkce se ze zdravotních důvodů vzdal RNDr. Tomáš Charvát, působící v oblasti hydrogeologie a aplikované geologie. Od 1. 5. 2021 byl do redakční rady ZGV pro oblast hydrogeologie a příbuzných oborů jmenován RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., hydrogeolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., předseda České asociace hydrogeologů a člen redakční rady časopisu Podzemná voda (SK). Přejeme mu v redakční práci mnoho úspěchů.

Děkuji všem, kteří se na přípravě čísla podíleli.

Autor: Tamara Sidorinová

Související odkazy

Zprávy o geologických výzkumech

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
radek.svitil@geologycz