Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny

Pracovní setkání k projektu RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny proběhlo úspěšně

14. června 2021

Další z pracovních setkání k projektu RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny se uskutečnilo 9. června 2021 on-line. Hlavními cíli projektu jsou výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti.

Jednání byli přítomni odborní garanti – zástupci Ministerstva životního prostředí. Specialisté České geologické služby a zároveň koordinátoři projektových výzkumných celků shrnuli dosavadní pokroky a výsledky. Vedoucí projektu Michal Poňavič prezentoval výzkumný okruh Nerostné suroviny, Roman Novotný Podzemní vody v systému krasových území, Petr Kycl Rizikové geofaktory – sesuvy a Patrik Fiferna publicitu a propagaci projektu. Výzkumný okruh Poddolování představil Radomír Grygar.

Na řešení projektu se kromě České geologické služby podílejí další tři partneři – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a organizace GET s.r.o. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Autor: Klára Froňková

Připojené soubory

Fotografie z on-line pracovního projektového setkání

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
radek.svitil@geologycz