Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Mikrodiamanty

Článek o vzniku mikrodiamantů uveřejněn v prestižním časopise Scientific Reports

8. dubna 2021

V prestižním časopise Scientific Reports byl publikován článek, ve kterém je vysvětlen vznik mikrodiamantů ve světě. Autorkou je specialistka České geologické služby Jana Kotková. K napsání článku ji inspiroval nález mikrodiamantů dosahujících 5-30 mikrometrů, uzavřených zejména v granátech v horninách zvaných granulity v severozápadních Čechách, který publikovala v roce 2011. Tyto mikrodiamanty vznikly při podsunování korové desky do hloubky nejméně 140 km. Zarážející byl výskyt dokonale omezených osmistěnů diamantů, které představují celosvětovou raritu, zatímco jinde dominují nepravidelná zrna a polykrystalické agregáty diamantu. Běžně se diamanty a horniny, ve kterých se vyskytují, studují odděleně. Výzkumný tým se zaměřil na kombinované studium hornin a diamantů s využitím nanoanalytických technik (FIB-TEM, SIMS) a výsledků experimentálního studia rozpouštění diamantů. Toto studium ukázalo, že vrcholné tlakové a teplotní podmínky vzniku hornin s diamanty se shlukují podél fázových přechodů souvisejících s aktivitou vody. Za nízkých teplot vznikají diamanty z vodou-bohatých fluid, za vyšších teplot z tavenin vniklých za přítomnosti vody, a ke vzniku oktaedrů dochází pouze za extrémních teplot nad 1100 °C z tavenin vzniklých rozpadem vodných fází. Vliv teploty na morfologii diamantů vysvětluje také převahu osmistěnů v případě mnohem větších diamantů z kimberlitů, které vznikají za vyšších teplot. Scientific Reports je recenzovaný vědecký on-line časopis s otevřeným přístupem vydávaný Nature Research, který pokrývá všechny oblasti přírodních věd.

Autor: Jan Pašava

Související odkazy

Metamorphic microdiamond formation is controlled by water activity, phase transitions and temperature – článek on-line

Scientific Reports – webové stránky

Co nám vyprávějí mikrodiamanty? Rozhovor s Janou Kotkovou pro Český rozhlas o prokázání výskytu mikrodiamantů v ČR

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz