Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

prof. RNDr. Oldřich Fejfar, CSc.

V pátek 8. ledna 2021 oslavil 90 let prof. RNDr. Oldřich Fejfar, CSc.

13. ledna 2021

V pátek 8. ledna 2021 oslavil 90 let prof. RNDr. Oldřich Fejfar, CSc., který pracoval v naší instituci krásných 37 let.

V roce 1954 po ukončení studií na PřF UK, kde obhájil diplomovou práci na téma „Pleistocénní savčí společenstva Koněpruských jeskyň“, nastoupil jako čerstvě promovaný geolog, obor geologie se specializací paleontologie, do tehdejšího Ústředního ústavu geologického (ÚÚG dnes ČGS), kde pracoval až do roku 1991. Od 1. dubna 1991 se stal zaměstnancem Přírodovědecké fakulty UK, nejprve jako odborný asistent pro obor paleontologie obratlovců a později jako vedoucí katedry paleontologie. Jeho dlouholeté působení v ÚÚG bylo přerušeno pouze v roce 1958, kdy byl na základě šetření tzv. Prověrkové komise propuštěn z ÚÚG v souvislosti s údajnou protistátní činností širší rodiny, ale po odvolání byl v roce 1959 opět přijat do ÚÚG.

Odborná činnost O. Fejfara je zaměřena na paleontologii vyšších obratlovců, zejména savců s důrazem na biostratigrafii a možnosti datování terestrických terciérních a kvartérních hornin na základě přesného taxonomického určení zkoumaných druhů spojeného s detailním porovnáním s nálezy obdobného geologického stáří. Svým výzkumem stál u zrodu a zavedení těchto metod nejen u nás. Jeho odborné práce zahrnují zpracování sběrů československého terciéru a kvartéru, stratigrafické zařazení severočeských hnědouhelných pánví, vulkanismu Doupovských hor a jihoslovenských sopek v okolí Fiľakova.

Přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.

Autor: Eva Kadlecová

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
radek.svitil@geologycz