Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Nouzový provoz sbírek České geologické služby

12. října 2020

Sbírky ČGS budou i v průběhu zhoršující se koronavirové krize stále poskytovat prezenční služby, ale v nouzovém režimu: Badatel je povinen se do sbírek dopředu (e-mailem či telefonicky) objednat. Po celou dobu pobytu jak ve vnitřních prostorách ČGS tak zejména ve studovně sbírek je povinen nosit roušku zakrývající nos i ústa. K dispozici mu bude dezinfekce rukou, kterou je povinen použít při vstupu. Počet badatelů, kteří mohou v jednom dni studovat ve sbírkách je striktně omezen na jednoho (v případě školitele a studenta po nezbytně nutnou dobu na dva). Až do odvolání jsou zakázány pracovní schůzky badatelů v prostorách studovny sbírek či v pracovnách sbírek. Badateli bude poskytnut materiál ke studiu a umožněno jeho studium či fotografování. Po odchodu badatele ze studovny sbírek bude provedena dezinfekce stolů a použitého vybavení; studovaný materiál bude po tři dny uložen odděleně od ostatních kusů a nikdo další k němu nebude mít přístup. Tento nouzový režim může být podle vývoje epidemiologické situace dále zpřísňován, a to až do úplného uzavření sbírek veřejnosti.

Autor: Petr Budil

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz