Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Badatelna archivu Geofond - přístup pouze po předchozím objednání

22. května 2020

V souladu s ukončením nouzového stavu je od pondělí 18. 5. 2020 obnoven provoz badatelny archivu Geofond a to za následujících podmínek:

1) Počet současně přítomných badatelů bude omezen, aby bylo možné dodržet zpřísněné hygienické podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví ČR.

2) Badatelna bude zpřístupněna v běžné provozní době, avšak výhradně po předchozím objednání na základě žádosti adresované na e-mail: zakazky@geology.cz. V žádosti uvádějte datum a časové rozmezí plánované návštěvy, telefonický kontakt, signatury dokumentů, které hodláte studovat. Pověřený pracovník se s Vámi co nejdříve spojí a sdělí Vám, je-li studium ve Vámi žádaném termínu možné, případně Vám nabídne jiný volný termín. Počet zapůjčených archivních dokumentů může být z provozních důvodů omezen.

3) Prosíme o dodržování přidělených termínů, v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem.

4) Během návštěvy je nutné dodržovat přísná hygienická nařízení, každý badatel je povinen se řídit pokyny obsluhy, jinak mu bude další studium odepřeno. Vstup do budovy a pobyt v badatelně je možný pouze se zakrytým nosem a ústy vlastní rouškou, a to po celou dobu studia. Podmínkou je rovněž provedení dezinfekce rukou příp. použití jednorázových rukavic.

5) BADATELŮM, KTEŘÍ NEBUDOU PŘEDEM OBJEDNÁNI, BUDE PŘÍSTUP DO BADATELNY ZAMEZEN.

Nabídka služeb archivu Geofond po dobu omezeného provozu badatelny

Stále platí nabídka rozšířené možnosti zpřístupnění geologické dokumentace distanční cestou zasíláním skenů vybraných dokumentů.

Jak postupovat:

Pro vyřizování těchto zakázek je zřízena nová e-mailová adresa: zakazky@geology.cz

Prostřednictvím aplikace Vrtná prozkoumanost nebo ASGI , si vyberte signatury závěrečných zpráv a na výše uvedenou adresu nám zašlete seznam signatur s upřesněním, o jaké informace máte zájem a nejzazší termín realizace. Uveďte také svůj telefonní kontakt pro potvrzení ceny či ujasnění požadavků. Pro urychlení realizace zakázek je nutné mít uzavřenou objednávku služeb na rok 2020. Vzor ke stažení je v níže uvedeném odkazu. Objednávku zašlete e-mailem současně s první zakázkou. (Firmy, které již mají objednávku archivních nebo datových služeb na r. 2020 uzavřenou, využijí stávající objednávku).

Cena a forma úhrady: Cena za 1 stranu formátu A4 nebo A3 je 10 Kč, dle platného ceníku služeb. Fakturace probíhá čtvrtletně.

Autor: Michaela Hlubučková

Související odkazy

Vrtná prozkoumanost

ASGI - aplikace

Objednávka služeb - vzor

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz