Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Náhled aplikace Geovědní mapy

Česká geologická služba zveřejnila nové webové mapové aplikace optimalizované pro mobily a tablety

6. listopadu 2018

ČGS dnes veřejnosti zpřístupnila tři nové mapové aplikace určené pro použití na mobilních zařízeních. Aplikace podporují geolokaci (určení polohy uživatele přes GPS či jinými způsoby) a ovládaní dotyky. Jsou plně responsivní, tedy přizpůsobí se různě velkým displejům. Funkční jsou na jakémkoli zařízení včetně PC a v jakémkoli moderním prohlížeči.

Aplikace Geovědní mapy zobrazuje geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000, indexy ke geologické mapě a vrstvu rukopisných map geologické mapy 1 : 28 800 z 19. století pro srovnání geologického poznání. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat.

Aplikace Geohazardy zobrazuje úložná místa těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonovou mapu. Stručný popis je doplněn odkazy na další informace a u důlních děl i na dokumentační fotografie.

Aplikace Popularizace geologie zobrazuje stručné popisy ke stovkám geologicky zajímavých míst, geoparkům, geologickým expozicím v muzeích nebo přírodě a dostupným exkurzním průvodcům. Stručný popis zajímavostí je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Odbornějším účelům slouží vrstva geologicky významných lokalit zobrazující lokalizaci a základní charakteristiku dalších tisíců lokalit na území ČR s odkazem na stránky s jejich podrobným popisem. Navíc je možné zobrazit i vrstvu s geologickou mapou 1 : 50 000.

Všechny tři aplikace využívají řešení vyvinuté Českou geologickou službou pro zobrazování mapových služeb pomocí ArcGIS Javascript API 3.x. Jako podkladové mapy jsou použitý turistické a ortofotmapy přebírané od společnosti Seznam.cz, a.s.

Autor: Martin Paleček, Radek Svítil, Václav Pospíšil

Související odkazy

Geovědní mapy

Geohazardy

Popularizace geologie

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz