Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Bulletin of Geosciences

Bulletin of Geosciences – nejúspěšnější český geovědní časopis

26. června 2018

Za 12 let publikovalo v Bulletinu of Geosciences výsledky svých vědeckých výzkumů více než 650 vědeckých pracovníků ze 43 zemí (v roce 2017 tvořil podíl zahraničních autorů 73%). Tyto vědecké práce byly na WoSu více než 3700x citovány. Dnes byly vyhlášeny nové IF pro rok 2017, které potvrdily podstatný vzrůst IF u obou sesterských geovědních časopisů (IF pro Journal of Geosciences je 1.42 a 1.40 pro Bulletin of Geosciences). Je zřejmé, že oba časopisy jsou dnes významnými mezinárodními vědeckými periodiky vydávanými v ČR. K tomuto úspěchu sesterského časopisu Journal of Geosciences gratuluji jak jeho šefredaktorovi, Dr. Vojtovi Janouškovi, tak i celé jeho redakční radě.

Význam vědeckého časopisu se měří různými metrikami jakými je IF, pořadí časopisu podle IF ve skupině všech časopisů se stejným zaměřením a tzv. Eigenfactor Score. IF měří průměrnou citovanost článku v daném časopise (tato metrika je však závislá na velikosti dané vědecké komunity). Naopak další dvě metriky měří objektivněji význam časopisu a jsou používány především v akademické sféře (viz https://wikisofia.cz/wiki/Eigenfactor nebo https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenfactor). Následující tabulka zobrazuje parametry českých geovědních časopisu:

Počet citací
v 2017

IF

Eigenfactor Score

Bulletin of Geosciences

684

1.395

0.00152

Journal of Geosciences

296

1.415

0.00083

Studia Geophysica et Geodetica

694

0.987

0.00093

Z uvedených časopisů je pouze Bulletin of Geosciences zařazen do druhého kvartilu (tj. do lepší poloviny ze všech světových vědeckých časopisů v dané kategorii – v případě Bulletinu v kategorii „Paleontology“). Tento nepochybný úspěch by nebyl možný bez mnohaletého úsilí redakční rady Bulletinu a jeho technické podpory. Chci poděkovat především Dr. Štěpánu Mandovi, Dr. Zuzaně Tasáryové, Ing. Libuši Richtrové a Mgr. Olegu Manovi za jejich každodenní úsilí, dále členům mezinárodní redakčnírady a autorům publikací. Dík patří rovněž České geologické službě a Západočeskému Muzeu v Plzni za finanční podporu Bulletinu.

Autor: Jiří Frýda, Editor, Bulletin of Geosciences

Připojené soubory

Bulletin of Geosciences

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz