Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Bulletin of Geosciences – jeden z nejlépe hodnocených českých vědeckých časopisů

2. ledna 2018

Před několika dny byly zveřejněny výsledky analýzy stavu českých a slovenských vědeckých časopisů v rozsáhlé studii nazvané „Místní časopisy ve Scopusu“, kterou publikoval „think-tank IDEA“ Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR na svých webových stránkách (Příloha 1). Autoři studie pořádali na toto téma 18. prosince 2017 odborný seminář (Příloha 2).

Výsledky hodnocení jsou poměrně kritické ke většině českých a slovenských vědeckých časopisů. Autoři studie tyto časopisy označují jako „akademický samizdat“ a navrhují dokonce jakýsi „postih“ státních institucí, jejichž zaměstnanci publikují v takovýchto časopisech, prostřednictvím Metodiky hodnocení výzkumu. Na druhou stranu stručný komentář ke zveřejněné studii na strankách „vědy a výzkumu“ (Příloha 3) uvádí následující: „Existují výjimky - jako solidní si zaslouží vypíchnout například časopisy Photosynthetica, Cyberpsychology, European Journal of Entomology anebo Bulletin of Geosciences , ve kterých jak publikují, tak je i poměrně často citují zahraniční vědci. …. Převážná většina v Česku vydávaných vědeckých časopisů bohužel má pouze místní význam.“ Detailní hodnocení českých a slovenských vědeckých časopisů lze nalézt ve výše uvedených zdrojích.

K hodnotící studii lze mít jistě oprávněné výhrady. Význam jakékoliv vědecké publikace není v tom, ve kterém časopise je zveřejněna, ale v tom, co přináší, což lze hodnotit často až po několika letech. Tlak na jednoduché „hodnocení“ vědy a výzkumu pro potřeby státních úředníků, osob často bez úplného či žádného akademického vzdělání, vede k primitivnímu a jádru nesprávnému hodnocení vědeckých výsledků podle charakteristik časopisu (např. IF), ve které je příslušný výsledek zveřejněn. Vědci dnes často nehovoří o tom, čeho ve výzkumu dosáhli, ale ve kterém časopise svůj produkt prodali. Absurditu tohoto technokratického přístupu snad není třeba více komentovat a lze jen konstatovat, že autoři výše zmíněné studie navrženým hodnocením tento handicap neodstranili.

Nicméně dobré hodnocení časopisu Bulletin of Geosciences, vydávaného Českou geologickou službou a Západočeským muzeem v Plzni, je jistě úspěchem a dobrou reklamou pro vydavatele a redakční radu časopisu. Tohoto úspěchu by nebylo možno dosáhnout bez každodenní a soustavné práce členů redakční rady a především mých nejbližších spolupracovníků, koeditora RNDr. Štěpána Mandy, PhD, technické redaktorky RNDr. Zuzany Tasáryové, PhD, a technické podpory PhDr. Olega Mana a ing. Libuše Richtrové.

Je mou milou povinností všem zmíněným spolupracovníkům poděkovat za jejich práci a popřát jim štětí a zdraví v roce 2018 a zároveň doufám, že budou mít dosti síly a ochoty v této službě české geologické komunitě pokračovat.Na sv. Štěpána, 2017

prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.

Bulletin of Geosciences, Šéfredaktor

Autor: .

Související odkazy

Příloha 1 - Místní časopisy ve Scopusu

Příloha 2 - Seminář

Příloha 3 - Věda a výzkum

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz