Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Projekt CzechGeo/ EPOS

Workshop projektu CzechGeo/EPOS "Metadata geologických a geofyzikálních datových zdrojů ČR a směrnice INSPIRE"

25. září 2017

Česká geologická služba, útvar Informatiky, ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí CENIA uspořádala dne 20. září 2017 v budově ČGS technický workshop projektu CzechGeo/ EPOS "Metadata geologických a geofyzikálních datových zdrojů ČR a směrnice INSPIRE". Workshop byl určen pro členy konsorcia projektu CzechGeo/ EPOS, tj. pro osm českých geovědních institucí, které pořizují a spravují geofyzikální data v České republice (GFÚ AVČR, Ústav geoniky AVČR atd.). ÚI ČGS, který vede část projektu (section 5), má za úkol pomoci těmto institucím inventarizovat, analyzovat a metadaty popsat jejich datové zdroje v souladu s evropskou směrnicí INSPIRE. V dalších krocích tak má přispět i k lepší dostupnosti a využití samotných dat pořízených za veřejné finance. Na workshopu byli zástupci institucí seznámeni s relevantními evropskými i českými předpisy (INSPIRE datové specifikace, národní metadatový profil atd.), s povinnostmi tvůrců a poskytovatelů dat, s Národním geoportálem INSPIRE (NGI) a s využitím národních metadat dále v Evropě (Evropský geoportál INSPIRE, EGDI, EPOS). Součástí worshopu byly i praktické ukázky tvorby metadat na NGI.

Autor: Olga Moravcová, Lucie Kondrová

Připojené soubory

Program workshopu

Související odkazy

Fotografie z workshopu

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz