Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Revize zabezpečení SDD a OPDD

13. března 2017

V roce 2016 provedli pracovníci ČGS revize stavu zabezpečení 959 starých důlních děl (SDD) a 851 opuštěných průzkumných důlních děl (OPDD). Práce byly řešeny v rámci projektu „Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl na roky 2016 a 2017“, zadaného odborem geologie MŽP. Na této činnosti se podílí celkem 25 osob z útvarů Geofond, IT a odboru Výzkumu nerostných surovin a surovinové politiky. Výsledkem bylo zjištění nevyhovujícího stavu u 168 SDD a 77 OPDD. Na rok 2017 byl sestaven nový seznam revidovaných důlních děl, který zahrnuje celkem 636 SDD a 525 OPDD.

Autor: Jolana Šanderová, Pavel Šír

Aktuality

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz