Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Nová webová aplikace Oznámení starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch

5. ledna 2017

Počátkem roku byla zpřístupněna nová webová aplikace OZNÁMENÍ starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch.

Tato aplikace umožňuje ohlašovat on-line zjištěné nebezpečné projevy starých důlních děl, které jsou následně evidovány Českou geologickou službou. Oznamovací povinnost je všeobecná a vyplývá z § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). V našem případě je aplikace primárně určena pracovníkům ČGS, kteří se podílejí na řešení úkolu „Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl na roky 2016 a 2017“.

Podrobné instrukce pro práci s aplikací jsou uvedeny v návodu.

Autor: Vít Štrupl

Související odkazy

Oznámení starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch

Návod k aplikaci

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz