Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Předání regionálních surovinových politik

25. listopadu 2002

Na krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě proběhlo 20. 11. 2002 za účasti zástupců všech krajů a zainteresovaných orgánů státní správy slavnostní předání Regionální surovinové politiky kraje Vysočina. Materiál, jehož zpracováním byla pověřena Česká geologická služba, převzal z rukou náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Františka Kubelky hejtman kraje Vysočina Ing. František Dohnal.

Dne 21.11 byla na Krajském úřadě v Olomouci do rukou hejtmana kraje Ing. Jana Březiny slavnostně předána Regionální surovinová politika Olomouckého kraje.

Regionální surovinové politiky se tímto krokem stávají hlavním podkladovým materiálem pro územní plánování (pro zajišťování dostatečných zdrojů stavebních surovin v kraji a pro hospodárné využívání surovin celostátního významu při současné snaze o vyšší využití druhotných surovin). Základními principy jsou přitom minimalizace vlivu využívání surovinových zdrojů na životní prostředí a udržitelný rozvoj kraje.

Předáním těchto koncepčních dokumentů dochází k naplňování úkolů usnesení vlády č. 1311 z prosince 1999, kterým byla schválena Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.

Autor: Jaroslav Aichler

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz