Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Logo EEA

Tisková zpráva k zahájení projektu „Monitoring malých lesních povodí GEOMON"

11. března 2015

Projekt „Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí“, jehož řešitelem je Česká geologická služba, pokračuje v dlouholetém sledování malých lesních povodí, které začalo již v 80. letech 20. století. V rámci 16ti měsíčního projektu budou provedeny chemické analýzy půd kvantifikující současné okyselení lesních ekosystémů, které je následkem extrémního působení kyselých dešťů v druhé polovině minulého století, a jehož následky dosud přetrvávají. Dále bude ve spolupráci s norským partnerem Norwegian Institute for Water Research vyhodnoceno okyselení a eutrofizace povodí na základě druhového složení řas žijících na dně a kamenech potoků. Tato metoda byla vyvinuta v Norsku a bude poprvé použita v ČR. V další části se projekt zaměří na pokračování sledování velikosti atmosférické depozice ekologicky významných prvků a sloučenin (zejména síry a dusíku), kyselost a množství sloučenin dusíku v povrchových vodách a dlouhodobé sledování průtoků a jejich trendů.

Vedoucí projektu docent Jakub Hruška k tomu říká: „Malá lesní povodí jsou výborným nástrojem sledování dlouhodobých změn, protože se v nich neprojevuje místní znečištění jako například odpady z lidských sídel, emise z dopravy či splachy agrochemikálií ze zemědělství. Jsou v nich ale dobře sledovatelné dlouhodobé změny, jako jsou následky kyselého deště, vysoká depozice dusíku anebo vliv očekávané klimatické změny. A čím delší řadu měření máme, tím lépe jsme schopni tyto trendy zachytit a použít ke strategickému rozhodování jak negativní vlivy nejlépe eliminovat.“

Projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 z programu CZ02 - Programové oblasti č. 2, 3 a 7 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu a trvá do dubna 2016. „Velmi oceňujeme možnost pracovat s našimi norskými partnery, se kterými máme již dlouholetou spolupráci. Výsledky projektu poskytneme státní správě a samosprávám, stejně jako kolegům z vědeckých institucí, aby je mohli využít ve své práci“ dodává k tomu doc. Jakub Hruška.

Autor: Pavla Holečková

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz