Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

ČGS bude řešit projekt týkající se plnění Goteborského protokolu

2. února 2007

Útvar geochemie a laboratoří získal od Norského finančního mechanismu projekt „Zhodnocení účinků Goteborgského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy – návrh další redukce“. Jde o projekt s rozpočtem 22 milionů Kč, v rámci kterého ČGS provede opakované mapování geochemie povrchových vod, výpočty překročení kritických zátěží pro vody a půdy s různými scénáři vývoje emisí po roce 2010 a modelování dlouhodobých trendů vývoje chemismu půd a vod. Dále bude studována dynamika chování dusíku v lesních ekosystémech v návaznosti na změny atmosférické depozice a hospodaření v lesích. Všechny získané informace budou poskytnuty MŽP a dalším správním institucím jako podklad pro vyjednávání ČR při tvorbě nového evropského protokolu o omezování emisí v Evropě (Goteborský protokol upravuje národní emise jednotlivých států a jeho platnost je k roku 2010).

Autor: Jakub Hruška

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz