Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás

O nás

Posláním České geologické služby, jejíž historie sahá až do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. I když se charakter instituce, stejně jako její název, v průběhu času vyvíjel, její hlavní poslání a s ním spojené jedinečné postavení ve společnosti přetrvává. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.

Vize

Vizí ČGS je stát se pilířem českého státu v poskytování geovědních informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik a udržitelného rozvoje a na základě vysoké odbornosti posilovat svoje postavení vůdčí výzkumné instituce v oboru věd o Zemi.

Poslání

 • regionální výzkum a geologické mapování území České republiky
 • základní a aplikovaný výzkum v oblasti geologických rizik, nerostných surovin, zdrojů podzemních vod, ochrany horninového prostředí a ochrany životního prostředí
 • výkon státní geologické služby podle zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích)
 • pořizování, shromažďování a vyhodnocování informací o geologickém složení území, nerostných surovinách a geologických rizicích na území ČR
 • poskytování geovědních informací a odborná podpora pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu
 • mezinárodní spolupráce a zahraniční rozvojová pomoc
 • vzdělávání v geovědních disciplínách a v oblasti ochrany životního prostředí

Hlavní oblasti činnosti

 • geologický výzkum a mapování
 • horninové prostředí a jeho ochrana
 • nerostné suroviny a vlivy těžby na životní prostředí
 • geologická rizika, prevence a zmírňování jejich dopadů
 • správa a poskytování geovědních informací

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Opatření č. 16/17 Ministerstva životního prostředí

o vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Česká geologická služba

ikonka odkazů Odkazy
Výroční zpráva ČGS za rok 2020
Film o ČGS
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 00 Praha 1
+420 257 089 411 (ústředna)
+420 257 089 500 (sekretariát ředitele)