Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Tištěné mapy > Tematické mapy - celorepublikové

Mapy tematické - celorepublikové

Tematické mapy byly vytvořeny v měřítkách 1 : 500 000 nebo 1 : 1 000 000 a pokrývají tak území celé České republiky, některé i území Slovenska. Část těchto tištěných map byla souhrnně vydána na CD Atlas map České republiky GEOČR 500.

Mapa kvartéru a zvětralinového pláště ČSSR 1 : 1 000 000

K. Žebera

rok vydání 1966

Mapa nerudních surovin Československa 1 : 500 000

M. Gabriel, M. Kaličiak

Mapa vydána v roce 1991.

Obchod

Vliv těžby na životní prostředí ČR 1 : 500 000

F. Reichmann

Mapa vydána v roce 1992. Mapa vyšla v české i anglické verzi.

Geomagnetická mapa ČR 1 : 500 000

K. Šalanský

Mapa vydána v roce 1995. Použitá data: Geofyzika, a.s., Brno, Diamo, s.p., Stráž pod Ralskem, MND Hodonín, a.s.

Obchod Mapový server

Metalogenetická mapa ČSSR 1 : 500 000

V. Sattran, J. Ilavský

Mapa znázorňuje prostorové a časové rozmístění jednotlivých genetických typů rudních surovin a některých vybraných nerudních surovin (fluorit, baryt, sádrovec, grafit, magnezit, mastek, azbest, kamenná sůl aj.) na geologicko-tektonickém podkladě. Autorský kolektiv: V. Sattran - území ČSR a časové schéma zrudnění Českého masívu, J. Ilavský - území SSR a časové schéma zrudnění Západních Karpat za spolupráce J. H. Bernarda - návrh rudních asociací, J. Pokorného - návrh legendy, K. Pošmourného - legenda a geologický podklad ČSR, s použitím Metalogenetických map ČSSR 1 : 200 000. Mapa vydána v roce 1968.

Obchod

Aeromagnetická mapa ČSSR 1 : 1 000 000

O. Man

Mapa vydána v roce 1968.

Obchod

Palinspastic maps of the western Carpathian Neogene 1 : 1 000 000

M. Kováč, I. Cícha, Z. Stráník, I. Krystek

Mapa vydána v roce 1989.

Obchod

Tektonická mapa 1 : 1 000 000

O.Kodym jun., O. Fusán, A. Matějka

Mapa vydána v roce 1968.

Obchod

Mapa mladších tektonických struktur Českého masívu 1 : 500 000

A. Kopecký

Mapa vydána v roce 1989.

Obchod

Hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 1 000 000

V. Myslil

Mapa znázorňuje hydrogeologické vlastnosti hornin a také je zde uvedena mapa zvodnění. Mapa vydána v roce 1968.

Mapa minerálnych vôd ČSSR 1 : 500 000

M. Uherčíková

Mapa zachycuje výskyty a typy minerálních vod na území ČR. Ukazuje základní regionální a lokální zákonitosti rozšíření minerálních vod jako specifické skupiny vod podzemních, chemické složení různých skupin a typů vod, jejich různorodé využití, ale také možnosti získání nových zdrojů. Mapa byla vytvořena v sedmdesátých a osmdesátých letech pod vedením O. Franka z bývalého Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě a Margarity Kolářové z bývalého Ústředního ústavu geologického v Praze. Dále se na kompilaci mapy podíleli další specialisté z výzkumných institucí (Výzkumného ústavu balneologického, Geografického a Geofyzikálního ústavu akademie věd, katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě) i z průzkumných organizací (IGHP Žilina, GP Ostrava) i orgány státní správy - Inspektorát lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví).

Obchod

Mapa geologických zajímavostí Mapa geologických zajímavostí

140 + 1 geologická zajímavost

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
Ikona on-line obchod ČGS Online obchod

nabízí geovědní mapy, knihy a další publikace.

Prodejna

geovědních publikací a map ČGS.

Mapový fond archivu ČGS

jeden z největších mapových fondů v ČR.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz