Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Tištěné mapy > Mapy 1 : 25 000

Mapy v měřítku 1 : 25 000

Česká geologická služba nabízí podrobné mapy v měřítku 1 : 25 000. Projekt geologického mapování v této úrovni podrobnosti dosud probíhá. Aktuální seznam vydaných map naleznete v listokladech níže. U dalších tematických map 1 : 25 000 mapování již skončilo a jsou tak vymapované některé oblasti, na které se zaměřovaly projekty, v rámci nichž mapy vznikaly. K mapovým listům této edice jsou také knižně vydávány vysvětlivky, které velmi detailně popisují geologickou stavbu území mapového listu i z hlediska dílčích geologických disciplin (inženýrská, ložisková geologie aj.).

Geologické mapy 1 : 25 000

Detailní geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 bylo zahájeno již roku 1970 a probíhalo do počátku 90. let a po dokončení edice map 1 : 50 000 v roce 1998 bylo opět obnoveno. Mapuje se v oblastech, jejichž zpracování požaduje především státní správa. Prioritními oblastmi jsou zejména území městských a průmyslových aglomerací a velkoplošná chráněná území, nebo oblasti vybrané z hlediska potřeb řešení geologické stavby území ČR a potřeb podrobnějších geologických map pro účely státní geologické služby. Od roku 1998 jsou informace získané v průběhu geologického mapování ukládány do komplexního Geografického informačního systému GEOČR 25. Digitalizované základní geologické mapy 1 : 25 000, tvořící geovědní vrstvu GeoČR 25, jsou základem budované Národní geologické mapové databáze ČR. Mapy vyšly také nascanované na interaktivním DVD (odkaz do obchodu níže). Projekt Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000 navazuje na sestavené a většinou i vytištěné geologické mapy 1 : 25 000 produkované Českým geologickým ústavem v období od r. 1970 do počátku 90. let.

Obchod Listoklad Mapový server

Geologické mapy – odkryté 1 : 25 000

Geologické mapy odkryté znázorňují geologickou stavbu území mapového listu pod kvartérními uloženinami. Znázorńují rozšíření předkvartérních geologických těles na povrchu a interpretaci jejich rozšíření pod kvartérním pokryvem a průmět tektonických prvků na zemský povrch a jejich interpretaci na odkrytý povrch.

Listoklad

Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000

Mapy zobrazují celkové regionální rozmístění ložisek nerostných surovin, zásob a ploch s ověřenými prognózními zdroji. Poskytují informace o surovinové využitelnosti oblasti v současnosti i budoucnosti, o přetváření krajiny v důsledku těžby nerostných surovin, zásob a ploch a zátěžích životního prostředí.
Některé mapy nerostných surovin od roku 2002 jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Obchod Listoklad

Mapy geofaktorů životního prostředí 1 : 25 000

Mapa geofaktorů životního prostředí obsahuje údaje, které mohou sloužit jako doplňující podklady potřebné k ochraně životního prostředí, při územním plánování, návrhu strategického rozvoje daného území, plánování výstavby atd. K takovým údajům patří základní charakteristika geologického podloží, informace o výskytu nerostných surovin, o existenci a stavu vodních zdrojů atd.
Některé mapy geofaktorů od roku 2010 jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Inženýrskogeologické mapy 1 : 25 000

Mapy podávají informace o inženýrskogeologických poměrech především v sídelních regionálních aglomeracích a městských regionech. Jsou určeny pro oblastní, tak i pro územní plánování. Pomáhají při výběru místa pro využití území (např. výstavbu, ukládání odpadů apod.). Podávají informace o změnách, které mohou vyvolat plánované zásahy do životního prostředí, a naopak, jaký vliv budou mít přírodní poměry na inženýrská díla, a to jak v době jejich výstavby, tak i po dobu jejich provozu.

Obchod Listoklad

Vysvětlivky k mapám 1 : 25 000

Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map 1: 25 000 byly vydány pouze k části mapových listů. Jedná se o brožury, které ke konkrétnímu mapovému listu poskytují podrobné informace nejen z geologie, ale i další odvozených disciplín jako je hydrogeologie, ložisková geologie apod. Instrukce K využití souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů poskytují podrobné informace, co mapy obsahují a k jakému účelu byly vytvořeny, včetně výkladu termínů použitých v legendách jednotlivých map. Elektronická verse vysvětlivek je v digitálním archivu (odkaz níže).

Listoklad Digitální archiv

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Mapa roku 2013 pro ČGS

Reportáž na YouTube

ikona Mapový server
Online obchod

nabízí geovědní mapy, knihy a další publikace.

Prodejna

geovědních publikací a map ČGS.

Mapový fond archivu ČGS

jeden z největších mapových fondů v ČR.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429220
zuzana.krejci@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz