Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Tištěné mapy > Geologická mapa 1 : 500 000 > Autoři

Geologická mapa 1 : 500 000

Autoři

RNDr. Jan Cháb, CSc.

Zabývá se hlavně petrologií metamorfních a intruzivních hornin a syntézou geologické stavby Českého masivu. Pracoval v prekambriu středních a západních Čech, v Železných horách, v podloží české křídové pánve, krystaliniku Hrubého Jeseníku a Krkonoš. Působil též na katedře petrologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byl členem vědecké rady Geologického ústavu AV ČR. Publikoval na 90 prací, některé z nich jsou syntézami o metamorfní a strukturní stavbě. Řídil mapování prekambria středních a západních Čech i mapování v Hrubém Jeseníku. Je redaktorem několika listů a provedl závěrečnou redakci mapových listů příbramské rudní oblasti.

RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc.

Specializuje se zejména na regionální geologii a mapování sedimentárních formací, sedimentologii, stratigrafii, tektoniku a naftovougeologii. Oblastmi jeho zájmu jsou flyšové pásmo, karpatská předhlubeň a vídeňská pánev. Byl členem vědecké rady a oborové komise Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a dlouhá léta spolupracuje s vídeňským geologickým ústavem. Ze zahraniční činnosti je důležitá čtyřletá expertiza v Tunisku. Napsal ke dvěma stům prací uveřejněných v našich i zahraničních časopisech, mj. univerzitní skripta. Je redaktorem řady listů map 1 : 25 000 a 1 : 50 000, spolupracoval též na generálních mapách a přehledných mapách menších měřítek. Působí jako školitel aspirantů, má externí výběrové přednášky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a popularizuje geologii v Zemském moravském muzeu v Brně.

RNDr. Mojmír Eliáš, CSc.

Specializoval se na sedimentologii, sedimentární a strukturní geologii, spolupracoval při mapování. Jeho oblastí byly především celé Západní Karpaty, hlavně flyšové terény,karpatskápředhlubeň, Nízký Jeseník a hornoslezská pánev. Úzce spolupracoval zejména s bratislavským geologickým ústavem, univerzitou i průzkumnými podniky. Byl členem geologické společnosti a přednášel externě na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Podnikl řadu studijních cest po Evropě i do Spojených států, spolupracoval s polskými a dalšími evropskými geology. Zúčastnil se řady důležitých mezinárodních konferencí. Napsal velké množství prací uveřejněných v našich i zahraničních časopisech a je spoluautorem učebnic a populární knihy.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089427
helena.nemeckova@geologycz