Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Tištěné mapy > Geologické mapy - regionální

Geologické mapy - regionální

Česká geologická služba nabízí sérii geologických map pro turisty. Mapy jsou na rubu doplněné kometářem o geologických zajímavostech v daném území. Mapy jsou v různých měřítkách.

Adršpašsko-teplické skály, geologická mapa pro turisty (Góry stolowe mts.) 1 : 50 000

Obchod

České středohoří, geologická a přírodovědná mapa 1 : 100 000 + vysvětlivky zdarma

Obchod

České Švýcarsko, geologická a přírodovědná mapa 1 : 25 000

Obchod

Geologická mapa Krkonoš a Jizerských hor 1 : 100 000

Mapa byla vydána v českém i anglickém znění.

Obchod

CHKO a BR Pálava, geologická a přírodovědná mapa 1 : 25 000

Obchod

Geologická mapa Národního parku Podyjí 1 : 25 000

Obchod

Geologická mapa Brna a okolí 1 : 50 000

Obchod

Geologická mapa Jizera-Lausitz-Karkonosze 1 : 100 000 s vysvětlivkami

Barevná geologická mapa sestavená odborníky geologických služeb Německa, Polska a Česka zobrazuje velké území západosudetského krystalinika (asi 22 000 km2). Zahrnuje okolí Drážďan, Lužici, Kačavské a Soví hory, Lužické a Jizerské hory, polské a české Krkonoše. Geologickou mapu doplňují přehledné mapky vyčleněných oblastí, tektonické schéma a řada dalších informací. Textové vysvětlivky Č/A. Více informací o mapě naleznete v článku Zpráv o výzkumech.

Obchod

Králický Sněžník, geologická mapa pro turisty (masyw snieznika) 1 : 50 000

Mapa vyvořena ve spolupráci se sousední Polskou geologickou službou, protože zobrazuje pohraniční oblasti Králického Sněžníku.

Obchod

Křivoklátsko, geologická a přírodovědná mapa 1 : 50 000

Obchod

Přehledná geologická mapa Prahy a okolí 1 : 100 000

Mapu tvoří klasická geologická mapa a list mapy geologických zajímavostí. Tato přehledná mapy pokrývá území Velké Prahy a jejího okolí, byla sestavena na základě 13 listů základních geologických map 1 : 25 000. Geologický poklad Prahy a jejího okolí se vyznačuje neobyčejnou pestrostí. Jsou zde zastoupeny jak horniny proterozioka a staršího paleozoika, které řadíme k Barrandienu, tak uloženiny křídové, terciérní a zvláště kvartérní. Mapa vyšla v roce 1995, byla vydána v českém i anglickém znění.

Přehledná geologická mapa Orlických hor 1 : 100 000

Obchod

Přehledná mapa severočeských hnědouhelných pánví 1 : 100 000

Mapa znázorňuje vedle severočeské hnědouhelné pánve i geologickou stavbu krystalinika východní části krušných hor, neovulkanitů východní části Doupovských hor a západní části Českého středohoří a přilehlých úseků středočeského permokarbonu české křídové pánve. Současně zobrazuje i kvartérní uloženiny celé oblasti. Spolu se stratigrafickým schématem a geologickým řezem poskytuje informace o tomto geologicky složitém území s největším množstvím antropogenních změn v rámci České republiky. Kromě toho obsahuje mapa i přehled geologicky významných objektů, chráněné krajinné oblasti, státní přírodní reservace a chráněné přírodní útvary.

Synoptic map of Beskydy 1 : 100 000

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
Ikonka obchodu ČGS Online obchod

nabízí geovědní mapy, knihy a další publikace.

Prodejna

geovědních publikací a map ČGS.

Mapový fond archivu ČGS

jeden z největších mapových fondů v ČR.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz