Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Mapy on-line > WMS služby

WMS služby

Webové mapové služby (WMS) jsou služby, které byly vyvinuty jako standard pro sdílení GIS dat v prostředí Internetu. Česká geologická služby poskytuje WMS služby dle specifikace WMS v.1.3.0 Open Geospatial Consortium (OGC).

Návod na zobrazení WMS služeb

Prohlížet WMS služby můžete několika způsoby - bez nutnosti instalace dalšího software si služby můžete zobrazit prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE nebo např. v aplikacích firmy ESRI nebo přes volně stažitelné WMS prohlížeče či GIS software. Podrobnější návody naleznete níže pod seznamem služeb.

Rozcestník WMS služeb podle témat

Rozbalit vše / Sbalit vše

Geologie ()

Ikona WMS služby

ČGS Podložní a povrchová geologie - OneGeology-Europe - anglická verze Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://inspire.geology.cz/geoserver/wms (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Geologická mapa 1 : 25 000 (GEOČR25) - zakrytá Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa25_zakryta/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa50/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/kvarterni_pokryv500_CR/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/GM2_5mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Hydrogeologie ()

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/HydroGeologie/HG1mil_rastr/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Hydrogeologická prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická rajonizace Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Základní hydrogeologická mapa Československa 1 : 200 000 - území ČR (rastr) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG200_rastr/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Základní odtok Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/HydroGeologie/zakladni_odtok/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Zranitelnost podzemní vody Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/HydroGeologie/zranitelnost_podzemni_vody/MapServer/WmsServer

Půdy ()

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 1 000 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy_1mil/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 50 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

Nerostné suroviny ()

Ikona WMS služby

Surovinový informační systém (SurIS) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Údaje o území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Poddolování a důlní díla ()

Ikona WMS služby

Báňské mapy Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Důlní díla Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Oznámená důlní díla Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Poddolovaná území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Údaje o území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Těžební odpady ()

Ikona WMS služby

Inventarizace úložných míst Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Registr rizikových úložných míst Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServer

Geohazardy ()

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon500/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Sesuvy - registr Geofondu Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Svahové nestability Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer

Inženýrská geologie ()

Ikona WMS služby

Sesuvy - registr Geofondu Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Svahové nestability Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer

Územní plánování ()

Ikona WMS služby

Údaje o území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Geofyzika ()

Ikona WMS služby

Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer/WmsServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Geofyzikální prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Gravimetrie Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/gravimetrie/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon500/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/seismicke_profily/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Vertikální elektrické sondování (VES) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/VES/MapServer/WMSServer

Geochemie ()

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon500/MapServer/WMSServer

Geologická prozkoumanost ()

Ikona WMS služby

Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer/WmsServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Geofyzikální prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Archivy ()

Ikona WMS služby

Báňské mapy Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer/WMSServer

Státní geologická služba ()

Ikona WMS služby

Oznámená důlní díla Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer/WMSServer

Prohlížení WMS služeb v prostředí Národního geoportálu INSPIRE

Prohlížení WMS služeb v prostředí produktů ESRI - ArcGIS Desktop

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Co je WMS?

Informační a vyhledávací webový portál o WMS v českém jazyce

WMS na Wikipedii

Základní informace o WMS na stránkách Otevřené encyklopedie Wikipedie

Stahovací služby

Data ČGS ke stažení - WFS, formát ATOM

Otevřené datové sady ČGS na Národním katalogu otevřených dat (NKOD)
Poskytování dat
Česká a slovenská geologická mapa (v angličtině)
ikona Mapový server
ikona On-line aplikace
ikona Databáze ČGS
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
lucie.kondrova@geologycz