Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Mapy > Mapy on-line > WMS služby

WMS služby

Webové mapové služby (WMS) jsou služby, které byly vyvinuty jako standard pro sdílení GIS dat v prostředí Internetu. Česká geologická služby poskytuje WMS služby dle specifikace WMS v.1.3.0 Open Geospatial Consortium (OGC).

Návod na zobrazení WMS služeb

Prohlížet WMS služby můžete několika způsoby - bez nutnosti instalace dalšího software si služby můžete zobrazit prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE nebo např. v aplikacích firmy ESRI nebo přes volně stažitelné WMS prohlížeče či GIS software. Podrobnější návody naleznete níže pod seznamem služeb.

Rozcestník WMS služeb podle témat

Geologie ()

Ikona WMS služby

ČGS Podložní a povrchová geologie - OneGeology-Europe - anglická verze Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://inspire.geology.cz/geoserver/wms (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM500K/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/kvarter/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Hydrogeologie ()

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG1mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Hydrogeologická prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologické rajony Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Mapa zvodnění 1 : 2 000 000 (rastr) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG2mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Základní hydrogeologická mapa Československa 1 : 200 000 - území ČR (rastr) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG200K/MapServer/WMSServer

Půdy ()

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 1 000 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 50 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer

Nerostné suroviny ()

Ikona WMS služby

Surovinový informační systém (SurIS) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Údaje o území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Poddolování a důlní díla ()

Ikona WMS služby

Báňské mapy Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Důlní díla Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Oznámená důlní díla Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Poddolovaná území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Údaje o území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Těžební odpady ()

Ikona WMS služby

Inventarizace úložných míst Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Registr rizikových úložných míst Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServer

Geohazardy ()

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radon500/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Registr sesuvů - Geofond Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Registr svahových nestabilit Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer

Inženýrská geologie ()

Ikona WMS služby

Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/IG_rajony/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Registr sesuvů - Geofond Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Registr svahových nestabilit Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer

Územní plánování ()

Ikona WMS služby

Údaje o území Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Geofyzika ()

Ikona WMS služby

Geofyzikální prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radon500/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radiometric_field/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Seismické profily Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/seismicke_profily_extranet/MapServer/WmsServer

Geochemie ()

Ikona WMS služby

Geochemická prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geochemicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radon500/MapServer/WMSServer

Geologická prozkoumanost ()

Ikona WMS služby

Geofyzikální prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Geochemická prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geochemicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer/WMSServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer

Archivy ()

Ikona WMS služby

Báňské mapy Náhled v geoportále Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public/MapServer/WMSServer

Prohlížení WMS služeb v prostředí Národního geoportálu INSPIRE

Prohlížení WMS služeb v prostředí produktů ESRI - ArcGIS Desktop

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Co je WMS?

Informační a vyhledávací webový portál o WMS v českém jazyce

WMS na Wikipedii

Základní informace o WMS na stránkách Otevřené encyklopedie Wikipedie

Stahovací služby

Data ČGS ke stažení - WFS, formát ATOM

Česká a slovenská geologická mapa (v angličtině)
Poskytování dat
ikona Mapový server
ikona On-line aplikace
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
fax: +420 257 531 376
lucie.kondrova@geologycz