Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Mapy > Mapy on-line > Stahovací služby

Stahovací služby

Stahovací služby (jak jsou definované směrnicí INSPIRE) jsou síťové služby umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim.

Pro splnění požadavků INSPIRE je umožněno využití dvou typů stahovací služby (viz technické pokyny ke stažení z oficiálních stránek INSPIRE):

  1. stahování předpřipravených souborů prostřednictvím kanálu ATOM
  2. přímý přístup (využitím WFS s rozšířenými vlastnostmi)

ČGS zvolila publikaci datových sad prostřednictvím formátu ATOM feed, pouze v rámci některých mezinárodních projektů byla vyžadována publikace pomocí WFS (viz níže). Pro čtení formátu ATOM feed potřebujete buď webový prohlížeč, který tento formát umí číst, anebo speciální klientský software - například software Q-GIS, který umožňuje čtení kanálu ATOM pomocí zásuvného modulu INSPIRE Atom client autora Jurgena Weichanda.
Formát ATOM feed umí číst přímo prohlížeče Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Safari nebo PaleMoon. V případě prohlížeče Chrome nebo Opery je toto možné po instalaci přídavného modulu. Výchozí prohlížeč Edge v novějších verzích systému Windows (verze 8.0, 8.1 a 10) formát ATOM feed číst neumí.

Test podpory zobrazení ATOM feedu ve vašem prohlížeči

CC BY 4.0

Licencování dat

Všechny níže uvedené datové sady jsou k dispozici ke stažení zdarma pod licencí Creative Commons BY 4.0 (Uveďte Původ Mezinárodní). Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje o autorovi a původu ve tvaru (cc) Česká geologická služba. Pokud šíříte upravené dílo, je třeba také uvést způsob, jakým jste dílo upravili.

Na zpřístupnění datových sad ke stažení v harmonizované podobě dle požadavků INSPIRE ČGS průběžně pracuje. Seznam aktuálně publikovaných datových souborů ve formátech INSPIRE GML nebo Google KML naleznete na tomto odkazu:

INSPIRE data České geologické služby / ATOM feed

Pokud používáte prohlížeč, který neumí číst formát ATOM, můžete publikovaná data získat z níže uvedených odkazů. Tento seznam nemá plné funkcionality služby ATOM feed (vyhledávání, datová značka změny, metainformace), ale koncová data jsou k dispozici.

Data ke stažení - WFS služby

ČGS Podložní a povrchová geologie - OneGeology-Europe - INSPIRE stahovací služba pro téma geologie
http://inspire.geology.cz/geoserver/wfs

Nerostné zdroje v České republice - INSPIRE stahovací služba pro téma nerostné zdroje
http://m4eu.geology.cz/m4eu/services/m4eu

Přímé odkazy na aktuálně publikovaná data

Pokud nemáte slučitelného klienta, můžete publikovaná data získat z níže uvedených odkazů. Tento seznam nemá plné funkcionality služby ATOM feed (vyhledávání, datová značka změny, metainformace), ale koncová data jsou k dispozici.

Sesuvy v ČR

Datová sada sesuvů, generovaná pro účely INSPIRE z Registru svahových nestabilit, který obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách v České republice (sesuvech, proudech, řícení apod.).

Geologická mapa ČR 1 : 500 000

Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 500 000 z roku 2007, upravená pro účely splnění požadavků INSPIRE (výřez pouze pro území ČR, harmonizace dat).

ikonka odkazů Odkazy
INSPIRE Knowledge Base

Rozcestník ke všem dokumentům a aktivitám spojeným se směrnicí INSPIRE

INSPIRE v ČR

České internetové stránky o INSPIRE

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
fax: +420 257 531 376
lucie.kondrova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429225
fax: +420 543 212 370
petr.coupek@geologycz