Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Mapy > Mapy on-line > Esri ArcGIS Server služby

Mapové služby založené na Esri technologii

Mapové služby jsou poskytovány v technologii ArcGIS for Server. Data prohlížecích služeb se načítají do prohlížeče dynamicky nebo jsou poskytovány formou mapových dlaždic, které načítají statický obrázek mapové kompozice.

Česká geologická služba primárně vytváří tyto služby pro potřeby mapových aplikací. Služby lze využít prostřednictvím přístupového rozhraní REST, které umožňuje načíst libovolnou službu ČGS do vlastní aplikace. Návod pro připojení služby do mapových aplikací ČGS je zde.

Rozbalit vše / Sbalit vše

Geologie ()

Ikona ESRI služby

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr50/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G50_rastr/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G200_rastr/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologická mapa 1 : 25 000 (GEOČR25) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr25/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy144000/MapServer

Ikona ESRI služby

Indexy Geologické mapy České republiky 1 : 50 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa50_indexy/MapServer

Ikona ESRI služby

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/kvarterni_pokryv500/MapServer

Ikona ESRI služby

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/kvarter/MapServer

Ikona ESRI služby

Přehled geologického mapování 1 : 25 000 (GEOČR25) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/geocr25_prehled_map/MapServer

Ikona ESRI služby

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer (pouze anglicky)

Ikona ESRI služby

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer

Ikona ESRI služby

Vrtná prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer

Ikona ESRI služby

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer

Ikona ESRI služby

Významné geologické lokality Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer

Hydrogeologie ()

Ikona ESRI služby

Chemické analýzy povrchových vod (odběrné body) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/povrchove_vody/MapServer

Ikona ESRI služby

Chemické složení podzemních vod Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/hydrogeologicka_mapa_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona ESRI služby

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod/MapServer

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická mapa Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/chemicke_slozeni_podzemnich_vod_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG1mil/MapServer (pouze anglicky)

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_rastr/MapServer

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_mapa/MapServer

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická rajonizace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa zvodnění 1 : 2 000 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG2mil/MapServer (pouze anglicky)

Ikona ESRI služby

Minerální vody Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/mineralni_vody_kyselky_vyrony_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona ESRI služby

Minerální vody České republiky (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/mineralni_vody500/MapServer

Ikona ESRI služby

Základní hydrogeologická mapa Československa 1 : 200 000 - území ČR (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG200K/MapServer

Ikona ESRI služby

Změny koncentrací vybraných prvků v povrchových vodách (1984 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/zmeny_koncentraci/MapServer

Půdy ()

Ikona ESRI služby

Půdní mapa 1 : 1 000 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/

Ikona ESRI služby

Půdní mapa 1 : 50 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer

Ikona ESRI služby

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_mapa50_rastr/MapServer

Nerostné suroviny ()

Ikona ESRI služby

Dekorační kameny Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer

Ikona ESRI služby

Surovinový informační systém (SurIS) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer

Ikona ESRI služby

Údaje o území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer

Poddolování a důlní díla ()

Ikona ESRI služby

Báňské mapy Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer

Ikona ESRI služby

Důlní díla Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer

Ikona ESRI služby

Oznámená důlní díla Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer

Ikona ESRI služby

Poddolovaná území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer

Ikona ESRI služby

Údaje o území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer

Těžební odpady ()

Ikona ESRI služby

Inventarizace úložných míst Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/ium/MapServer

Ikona ESRI služby

Registr rizikových úložných míst Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/RROUM/MapServer

Geohazardy ()

Ikona ESRI služby

Komplexní radonová informace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer

Ikona ESRI služby

Náchylnost svahu k sesouvání Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvna_nachylnost/MapServer

Ikona ESRI služby

Oblasti mapování svahových nestabilit Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer

Ikona ESRI služby

Sesuvy - registr Geofondu Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer

Ikona ESRI služby

Svahové nestability Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer

Inženýrská geologie ()

Ikona ESRI služby

Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/IG_rajony50/MapServer

Ikona ESRI služby

Inženýrskogeologické rajony 1 : 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/IG_rajony500/MapServer

Ikona ESRI služby

Náchylnost svahu k sesouvání Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvna_nachylnost/MapServer

Ikona ESRI služby

Oblasti mapování svahových nestabilit Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer

Ikona ESRI služby

Sesuvy - registr Geofondu Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer

Ikona ESRI služby

Svahové nestability Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer

Územní plánování ()

Ikona ESRI služby

Komplexní radonová informace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona ESRI služby

Posudková a expertní činnost ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_SOG/MapServer

Ikona ESRI služby

Sesuvy - registr Geofondu Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer

Ikona ESRI služby

Svahové nestability Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer

Ikona ESRI služby

Údaje o území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer

Ikona ESRI služby

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer

Geofyzika ()

Ikona ESRI služby

Geofyzikální prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer

Ikona ESRI služby

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer

Ikona ESRI služby

Geophysical measurements (surveys, seismic, VES) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer (pouze anglicky)

Ikona ESRI služby

Komplexní radonová informace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer

Ikona ESRI služby

Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radiometric_field/MapServer

Ikona ESRI služby

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/seismicke_profily/MapServer

Ikona ESRI služby

Vertikální elektrické sondování (VES) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/VES/MapServer

Ikona ESRI služby

Vrtná prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer

Geochemie ()

Ikona ESRI služby

Chemické analýzy povrchových vod (odběrné body) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/povrchove_vody/MapServer

Ikona ESRI služby

Chemické složení podzemních vod Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/hydrogeologicka_mapa_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona ESRI služby

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod/MapServer

Ikona ESRI služby

Litogeochemická dokumentace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/litogeochemicka_dokumentace/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer

Ikona ESRI služby

Změny koncentrací vybraných prvků v povrchových vodách (1984 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/zmeny_koncentraci/MapServer

Geologická prozkoumanost ()

Ikona ESRI služby

Geofyzikální prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer

Ikona ESRI služby

Geophysical measurements (surveys, seismic, VES) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer (pouze anglicky)

Ikona ESRI služby

Hydrogeologická prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer

Ikona ESRI služby

Oblasti mapování svahových nestabilit Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer

Ikona ESRI služby

Přehled geologického mapování 1 : 25 000 (GEOČR25) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/geocr25_prehled_map/MapServer

Ikona ESRI služby

Vrtná prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer

Ikona ESRI služby

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer

Archivy ()

Ikona ESRI služby

Báňské mapy Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy144000/MapServer

Ikona ESRI služby

Mapový archiv ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/mapovy_archiv/MapServer

Ikona ESRI služby

Posudková a expertní činnost ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_SOG/MapServer

Ikona ESRI služby

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer

Ikona ESRI služby

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer

Vzdělávání a popularizace ()

Ikona ESRI služby

Dekorační kameny Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy144000/MapServer

Ikona ESRI služby

Geologické zajímavosti České republiky Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geo_zajimavosti/MapServer

Ikona ESRI služby

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer

Ikona ESRI služby

Významné geologické lokality Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer

Státní geologická služba ()

Ikona ESRI služby

Oznámená důlní díla Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer

Ikona ESRI služby

Posudková a expertní činnost ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_SOG/MapServer

Ikona ESRI služby

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429261
fax: +420 543 212 370
martin.palecek@geologycz