Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Mapy on-line > Esri ArcGIS Server služby

Mapové služby založené na Esri technologii

Mapové služby jsou poskytovány v technologii ArcGIS for Server. Data prohlížecích služeb se načítají do prohlížeče dynamicky nebo jsou poskytovány formou mapových dlaždic, které načítají statický obrázek mapové kompozice.

Česká geologická služba primárně vytváří tyto služby pro potřeby mapových aplikací. Služby lze využít prostřednictvím přístupového rozhraní REST, které umožňuje načíst libovolnou službu ČGS do vlastní aplikace. Návod pro připojení služby do mapových aplikací ČGS je zde.

Rozbalit vše / Sbalit vše

Geologie ()

Ikona WMS služby

Geologická mapa 1 : 25 000 (GEOČR25) - odkrytá Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa25_odkryta/MapServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa 1 : 25 000 (GEOČR25) - zakrytá Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa25_zakryta/MapServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa50/MapServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa500_CR/MapServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/GM500K/MapServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa ČR 1 : 50 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G50_rastr/MapServer

Ikona WMS služby

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G200_rastr/MapServer

Ikona WMS služby

Geologické mapy 1 : 25 000, S-42 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G25_rastr_GK/MapServer

Ikona WMS služby

Geologické mapy 1 : 25 000, S-JTSK (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G25_rastr/MapServer

Ikona WMS služby

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy144000/MapServer

Ikona WMS služby

Indexy Geologické mapy České republiky 1 : 50 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa50_indexy/MapServer

Ikona WMS služby

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/kvarterni_pokryv500/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled geologického mapování 1 : 25 000 (GEOČR25) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_oblasti25/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled vytvářených 3D geologických modelů Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_modelu_3d/MapServer

Ikona WMS služby

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer

Ikona WMS služby

Významné geologické lokality Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer

Hydrogeologie ()

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_mapa/MapServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony (dokumentace) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_dokumentace/MapServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_rastr/MapServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/chemicke_slozeni_podzemnich_vod_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG1mil/MapServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Hydrogeologická prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická rajonizace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony/MapServer

Ikona WMS služby

Chemické analýzy povrchových vod (odběrné body) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/povrchove_vody/MapServer

Ikona WMS služby

Chemické složení podzemních vod Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/hydrogeologicka_mapa_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona WMS služby

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa zvodnění 1 : 2 000 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG2mil/MapServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Minerální vody (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/mineralni_vody500/MapServer

Ikona WMS služby

Minerální vody Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/mineralni_vody_kyselky_vyrony_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona WMS služby

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/OPPLZ/MapServer

Ikona WMS služby

Základní hydrogeologická mapa Československa 1 : 200 000 - území ČR (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG200K/MapServer

Ikona WMS služby

Změny koncentrací vybraných prvků v povrchových vodách (1984 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/zmeny_koncentraci/MapServer

Půdy ()

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 1 000 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy_1mil/MapServer

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 50 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer

Ikona WMS služby

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_mapa50_rastr/MapServer

Nerostné suroviny, geoenergie ()

Ikona WMS služby

Geotermální potenciál Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/geotermalni_mapy/MapServer

Ikona WMS služby

Surovinový informační systém (SurIS) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer

Poddolování a důlní díla ()

Ikona WMS služby

Báňské mapy Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer

Ikona WMS služby

Dekorační kameny Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer

Ikona WMS služby

Důlní díla Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer

Ikona WMS služby

Oznámená důlní díla Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer

Ikona WMS služby

Poddolovaná území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer

Ikona WMS služby

Soupisy lomů (1932-1962) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/soupisy_lomu/MapServer

Těžební odpady ()

Ikona WMS služby

Inventarizace úložných míst Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/ium/MapServer

Ikona WMS služby

Registr rizikových úložných míst Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/RROUM/MapServer

Geohazardy ()

Ikona WMS služby

Komplexní radonová informace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer

Ikona WMS služby

Náchylnost svahu k sesouvání Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvna_nachylnost/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled mapování svahových nestabilit Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer

Ikona WMS služby

Sesuvy - registr Geofondu Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer

Ikona WMS služby

Svahové nestability Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer

Inženýrská geologie ()

Ikona WMS služby

Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/IG_rajony/MapServer

Ikona WMS služby

Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/IG_rajony50/MapServer

Ikona WMS služby

Inženýrskogeologické rajony 1 : 500 000 Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/IG_rajony500/MapServer

Ikona WMS služby

Náchylnost svahu k sesouvání Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvna_nachylnost/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled mapování svahových nestabilit Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer

Ikona WMS služby

Sesuvy - registr Geofondu Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer

Ikona WMS služby

Svahové nestability Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer

Územní plánování ()

Ikona WMS služby

Komplexní radonová informace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona WMS služby

Posudková a expertní činnost ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_SOG/MapServer

Ikona WMS služby

Sesuvy - registr Geofondu Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer

Ikona WMS služby

Svahové nestability Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer

Ikona WMS služby

Údaje o území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer

Ikona WMS služby

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer

Geofyzika ()

Ikona WMS služby

Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Geofyzikální prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer

Ikona WMS služby

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer

Ikona WMS služby

Geotermální potenciál Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/geotermalni_mapy/MapServer

Ikona WMS služby

Gravimetrie Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/gravimetrie/MapServer

Ikona WMS služby

Komplexní radonová informace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon_komplexni_informace/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer

Ikona WMS služby

Petrofyzika Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/petrofyzika/MapServer

Ikona WMS služby

Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radiometric_field/MapServer

Ikona WMS služby

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/seismicke_profily/MapServer

Ikona WMS služby

Vertikální elektrické sondování (VES) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/VES/MapServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer

Geochemie ()

Ikona WMS služby

Chemické analýzy povrchových vod (odběrné body) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/povrchove_vody/MapServer

Ikona WMS služby

Chemické složení podzemních vod Ašska a Chebska (Geoplasma-CE) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/hydrogeologicka_mapa_Assko_Chebsko/MapServer

Ikona WMS služby

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/Chemismus_povrchovych_vod/MapServer

Ikona WMS služby

Litogeochemická dokumentace Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/litogeochemicka_dokumentace/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer

Ikona WMS služby

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/radon500/MapServer

Ikona WMS služby

Změny koncentrací vybraných prvků v povrchových vodách (1984 - 2010) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/zmeny_koncentraci/MapServer

Geologická prozkoumanost ()

Ikona WMS služby

Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/geofyzikalni_mereni_en/MapServer (pouze anglicky)

Ikona WMS služby

Geofyzikální prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer

Ikona WMS služby

Hydrogeologická prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled geologického mapování 1 : 25 000 (GEOČR25) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_oblasti25/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled mapování svahových nestabilit Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer

Ikona WMS služby

Přehled vytvářených 3D geologických modelů Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_modelu_3d/MapServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer

Ikona WMS služby

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer

Archivy ()

Ikona WMS služby

Báňské mapy Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer

Ikona WMS služby

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy144000/MapServer

Ikona WMS služby

Mapový archiv Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/mapovy_archiv/MapServer

Ikona WMS služby

Posudková a expertní činnost ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_SOG/MapServer

Ikona WMS služby

Soupisy lomů (1932-1962) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/soupisy_lomu/MapServer

Ikona WMS služby

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer

Ikona WMS služby

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer

Vzdělávání a popularizace ()

Ikona WMS služby

Dekorační kameny Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer

Ikona WMS služby

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy144000/MapServer

Ikona WMS služby

Geologické zajímavosti Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geo_zajimavosti/MapServer

Ikona WMS služby

Soupisy lomů (1932-1962) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/soupisy_lomu/MapServer

Ikona WMS služby

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800 (rastr) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer

Ikona WMS služby

Významné geologické lokality Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer

Státní geologická služba ()

Ikona WMS služby

Oznámená důlní díla Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer

Ikona WMS služby

Posudková a expertní činnost ČGS Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_SOG/MapServer

Ikona WMS služby

Surovinový informační systém (SurIS) Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer

Ikona WMS služby

Údaje o území Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer

Ikona WMS služby

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci Lupa - náhled mapové služby Záznam v metadatovém katalogu

https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429261
martin.palecek@geologycz