Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Mapy > Mapovací projekty

Mapovací projekty

Geologické mapování patří mezi hlavní úlohy České geologické služby již od dob jejího založení. Česká geologická služba mapuje nejen území České republiky, ale podílí se i na mapování v zahraničí v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Výběr mapovaných oblastí v ČR úzce odráží priority státu a místní samosprávy ve vztahu k životnímu prostředí nebo územnímu rozvoji.

Základní geologické mapování území České republiky 1 : 25 000

Základní geologické mapování probíhá v měřítku 1 : 25 000 s navazujícími pracemi v oborech geochemie, geofyzika, hydrogeologie, inženýrská geologie, strukturní geologie, ložisková geologie a environmentální geologie. Terénní geologické i geofyzikální práce jsou zajištěny pracovníky ČGS. Laboratorní práce realizují jednak pracovníci laboratoří ČGS, jednak po dohodě komerční laboratoře.

V současnosti (2008–2014) probíhá mapování v deseti oblastech v rámci ČR : Krkonoše, Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, Brněnsko a chráněná krajinná oblast Moravský kras, Beskydy, chráněná krajinná oblast Jeseníky, Doupovské hory a čisteckojesenický masiv, chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Křivoklátsko, Český ráj – geopark UNESCO a centrální moldanubický pluton a Ústecko-Děčínsko.

390000

Zakladní geologické mapování území České republiky 1 : 25 000

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.. Trvání projektu: 2008–2014

390001 Krkonoše Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
390002 Šumava RNDr. Vladislav Žáček
390003 Brněnsko Mgr. David Buriánek, Ph.D.
390004 Beskydy Mgr. Roman Novotný
390005 Jeseníky RNDr. Vratislav Pecina
390006 Doupovské hory RNDr. Bedřich Mlčoch
390007 Křivoklátsko RNDr. Tomáš Vorel
390008 Centralní pluton RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.

329900

Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro evropský geopark UNESCO Český ráj (...), ČGS

Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08 „Evropský Geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví“, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická,CSc.. Trvání projektu: 2011–2012

Aplikované mapy

Přinášejí poznatky aplikovaného výzkumu a upozorňují na vlivy geologického prostředí na člověka.

639600

Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl. Trvání projektu: 2009–2011

221800

VaV SP/1c5/157/07 Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.. Trvání projektu: 2007–2011

Infrastruktura mapování

322000

Příprava metodických pokynů ke směrnici ZGM 25

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Hanžl, Dr.. Trvání projektu: 2009–2010

342300

Rozvoj a údržba Národní geologické mapové databáze ČR

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., RNDr. Pavel Hanžl, Dr.. Trvání projektu: 2011– 

Mapovací projekty v zahraničí

V rámci projektů zahraniční rozvojové pomoci probíhá mapování v oblastech Íránu. Z dalších mezinárodních projektů, jejichž výstupem jsou kromě textových výstupů i mapové přílohy jsou Střední Amerika, Nikaragua, Salvador, Kostarika, Trans-Altajské Gobi a další.

548001

Geologické mapování v Íránu

Vedoucí projektu: RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D.. Trvání projektu: 2006–2011

644800

GACR 205/09/1876: Recentní deglaciace severní části ostrova Jamese Rosse, Antarktida

spolupráce pro MU Brno

Vedoucí projektu: Mgr. Daniel Nývlt, PH.D.. Trvání projektu: 2009–2012

Tisk a a prezentace map

328200

Tisk geologických a aplikovaných map

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Hanžl, Dr.. Trvání projektu: 2010

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Projekty

seznam řešených projektů v rámci České geologické služby

Geologický výzkum Antarktidy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089548
fax: +420 257 531 376
petr.stepanek@geologycz