Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Česká geologická služba nabízí následující dokumenty k volnému stažení ze svého portálu. Předpokladem jejich používání je zachování všech platných autorských práv.

Strategické dokumenty ČGS

Strategický plán výzkumu České geologické služby na léta 2012-2015

Ročenky v češtině

Plné texty výročních zpráv ČGS jsou dostupné v elektronické podobě v sekci Publikace.

Publikace Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny

Plné texty publikací Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny jsou dostupné v elektronické podobě v sekci Publikace.

Směrnice pro mapování

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 (CZ)

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 definuje obsah a postup sestavování Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000, je závazná pro všechny subjekty, které se na tvorbě Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 podílejí v rámci České geologické služby, a zároveň definuje jejich kompetence a odpovědnosti. Autor: P. Hanžl s kolektivem autorů

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 (AN)

Informační brožury

Česká geologická služba

Informační brožura o poslání a hlavních oblastech činnosti ČGS.

Česká geologická služba v zahraničí

Publikace o nejvýznamnějších mezinárodních aktivitách ČGS.

Svět geologie

Broužura s nabídkou vzdělávacích materiálů pro děti, pedagogy a zájemce o přírodu.

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky v praktických dřevěných či kartonových kazetách.

CGS Publishing House

Propagační leták s nabídkou periodik a odborných publikací v AJ.

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000

Česká verze informačního letáku o geologické mapě ČR 1 : 500 000.

Geological Map of the Czech Republic 1 : 500 000

Anglická verze informačního letáku o geologické mapě ČR 1 : 500 000.

Geologické řešení změny klimatu

Česká verze informačního letáku, který vznikl v rámci projektu EU CO2NET2. Autor: Vít Hladík

Informační brožura k Mezinárodnímu roku planety Země

Pro vědeckou část „Roku Země“ bylo zvoleno deset výzkumných okruhů, a to podle jejich významu pro společnost, jejich mezioborového charakteru a aktuálnosti. Tyto okruhy jsou krátce shrnuty v uvedených deseti tematických celcích

Postery věnované činnosti ČGS

Postery věnované činnosti ČGS

Postery věnované činnosti ČGS připravené k 95. výročí založení instituce. Témata posterů: Geologické mapy pro Geopark UNESCO Český ráj, Aplikace metod dálkového průzkumu Země, Centrum pro výzkum litosféry, Laboratorní metody a jejich aplikace, Globální změny v geologické minulosti, Svahové nestability, Acidifikace lesních a vodních ekosystémů v ČR, Podzemní vody, Nerostné zdroje a vliv těžby na životní prostředí v ČR, Nerostné zdroje a vliv těžby na životní prostředí - práce v zahraničí, Geologické ukládání oxidu uhličitého, Mapový server ČGS, Informační podpora výzkumu, Geofond, Výběr z produkce Vydavatelství ČGS.

Review a ročenky v angličtině

Plné texty výročních zpráv ČGS v angličtině jsou dostupné v elektronické podobě v sekci Publications na anglickém extranetu.

Novoročenky

Novoročenka 2018 ve formátu PDF, česko-anglická verze

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2017 ve formátu PDF, česká verze

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2017 ve formátu PNG, česká verze

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2016 ve formátu JPG, česká verze

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2016 ve formátu JPG, anglická verze

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2015 ve formátu PDF

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2015 ve formátu JPG

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2014 ve formátu PDF

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2014 ve formátu JPG

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2013 ve formátu PDF

Autor: Stanislava Karbušická

Novoročenka 2013 ve formátu JPG

Autor: Stanislava Karbušická

Novoročenka 2012 ve formátu JPEG

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2012 v angličtině ve formátu JPEG

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2011 ve formátu PDF

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2011 ve formátu JPEG

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2010 ve formátu JPEG

Autor: Helena Neubertová

Novoročenka 2010 ve formátu PDF

Autor: Helena Neubertová

Loga ČGS

Logo ČGS

Logo ČGS ve formátech EPS a JPG, zip 13,4 MB.

Logo ČGS

Logo ČGS ve formátech AI a EPS (nižší verze), zip 4,2 MB.

Logo ke 100. výročí založení ČGS

Logo ke 100. výročí založení ČGS ve formátech GIF, JPG, SVG a AI, včetně manuálu k užití loga; zip 4,55 MB MB.

Logo vydavatelstvi

Logo Vydavatelství ČGS.

Logo MŽP

Nové logo MŽP ve formátech ai, eps, jpg, tif.

Formuláře

Objednávkový formulář - Geologicky dokumentované objekty

Ceníky

Ceník – Tiskové centrum České geologické služby

Tisk, kopírování, skenování, další služby.

Ceník – Knihovna České geologické služby

Knihovní služby, tisk, kopírování.

Ceník - Geofond

Archivní služby, tisk, kopírování.

Ceník – poskytování dat

Skenování materiálů z archivu ČGS, datové služby.

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka Bulletin of Geosciences Bulletin of Geosciences

Volný přístup k plným článkům.

Ikona Zpráv o geologických výzkumech Zprávy o geologických výzkumech

Navštivte webové stránky sborníku.

Ikonka Special Papers Special Papers

Nabízejí volný přístup ke všem vydaným svazkům.

Ikona Sborníku geologických věd Sborník geologických věd

Volný přístup k vydaným svazkům.

Film o ČGS
Výroční zpráva 2017
ikonka kontaktůKontakty
Mgr. Klára Froňková
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089443
fax: +420257531376
klara.fronkova@geologycz