Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Česká geologická služba nabízí následující dokumenty k volnému stažení ze svého portálu. Předpokladem jejich používání je zachování všech platných autorských práv.

Strategické dokumenty ČGS

Strategický plán výzkumu ČGS na léta 2016–2020

Plán rovných příležitostí (Equal Opportunity Plan – EOP) pro ČGS na léta 2022–2027

Ročenky v češtině

Plné texty výročních zpráv ČGS jsou dostupné v elektronické podobě v sekci Publikace.

Publikace Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny

Plné texty publikací Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny jsou dostupné v elektronické podobě v sekci Publikace.

Směrnice pro mapování

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 (CZ)

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 definuje obsah a postup sestavování Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000, je závazná pro všechny subjekty, které se na tvorbě Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 podílejí v rámci České geologické služby, a zároveň definuje jejich kompetence a odpovědnosti.
Autor: P. Hanžl s kolektivem autorů

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 (AN)

Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000 v angličtině.

Informační brožury

Česká geologická služba

Informační brožura o poslání a hlavních oblastech činnosti ČGS.

Česká geologická služba v zahraničí

Publikace o nejvýznamnějších mezinárodních aktivitách ČGS.

Svět geologie

Broužura s nabídkou vzdělávacích materiálů pro děti, pedagogy a zájemce o přírodu.

Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod

Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod - propagační leták s již vydanými publikacemi, které přinášejí podrobná hodnocení jednotlivých hydrogeologických rajonů

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky v praktických dřevěných či kartonových kazetách.

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000

Česká verze informačního letáku o geologické mapě ČR 1 : 500 000.

Geological Map of the Czech Republic 1 : 500 000

Anglická verze informačního letáku o geologické mapě ČR 1 : 500 000.

Geologické řešení změny klimatu

Česká verze informačního letáku, který vznikl v rámci projektu EU CO2NET2.
Autor: Vít Hladík

Review a ročenky v angličtině

Plné texty výročních zpráv ČGS v angličtině jsou dostupné v elektronické podobě v sekci Publications na anglickém extranetu.

Novoročenky

Novoročenka 2023 ve formátu JPG, česko-anglická verze

Autor: Eva Šedinová

Novoročenka 2023 ve formátu PDF, česko-anglická verze

Autor: Eva Šedinová

Loga ČGS

Logo ČGS

Logo ČGS ve formátech EPS a JPG, zip 14,4 MB.

Logo ČGS

Logo ČGS ve formátech AI a EPS (nižší verze), zip 5,3 MB.

Logo vydavatelstvi

Logo Vydavatelství ČGS.

Logo MŽP

Nové logo MŽP ve formátech ai, eps, jpg, tif.

Formuláře

Objednávkový formulář - Geologicky dokumentované objekty

Objednávkový formulář pro předplacení kreditu na nákup objektů z aplikace GDO.

Prohlížečka - objednávkový formulář

Objednávkový formulář na roční předplatné pro prohlížení dokumentů v aplikaci ASGI.

Ceníky

Ceník – Tiskové centrum České geologické služby

Tisk, kopírování, skenování, další služby.

Ceník – Knihovna České geologické služby

Knihovní služby, tisk, kopírování.

Ceník - Geofond

Archivní služby, tisk, kopírování.

Ceník – poskytování dat

Skenování materiálů z archivu ČGS, datové služby.

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka Bulletin of Geosciences Bulletin of Geosciences

Volný přístup k plným článkům.

Ikona Zpráv o geologických výzkumech Zprávy o geologických výzkumech

Navštivte webové stránky sborníku.

Ikonka Special Papers Special Papers

Nabízejí volný přístup ke všem vydaným svazkům.

Ikona Sborníku geologických věd Sborník geologických věd

Volný přístup k vydaným svazkům.

Film o ČGS
Výroční zpráva 2018
ikonka kontaktůKontakty
Mgr. Klára Froňková
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089443
klara.fronkova@geologycz