Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Mineral resources

Projects – Mineral resources

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Research on mineral resources and environmental impact of mining" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

223500

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin, 2014 - 2019, TAČR

Project manager: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Project manager: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Project manager: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321188

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Žihelská pánev

Project manager: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2018

321570

Tvorba přehledných geologických map na základě satelitních snímků a leteckých geofyzikálních dat a jejich využití pro interpretaci hranic korových bloků v oblasti Mongolského Altaje

Project manager: RNDr. Pavel Hanžl, Dr. Duration of the project: 01.03.2016–31.12.2018

322700

Decorative and building stones of the Czech Republic, CGS

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/decorative-stones

322900

Magmaticko-hydrotermální vývoj vyvinutého granitového pně Knöttel v ložiskové oblasti Krupka v Krušných horách

Project manager: Mgr. Tereza Peterková Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2017

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–Nezadáno

331100

Ložisko Kongsberg, Norsko: podmínky vzniku stříbronosné mineralizace a zdroje rudonosných fluid

Project manager: RNDr. Petr Dobeš Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

331400

Experimentální výzkum minerálů Pt-skupiny

Project manager: RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

338600

Zpracování dat a dokončení publikací:Studium historické těžby a zpracování rud v Kr.horách

Project manager: Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2016

344200

Databáze povrchových těžeben, ČGS, 2015-2016

Project manager: RNDr. Josef Večeřa Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2016

380900

Updating the records of the resources and present conditions for exploitation of the deposits of non-reserved minerals in the territory of the Czech Republic

Updating the records of the resources and present conditions for exploitation of the deposits of non-reserved minerals in the territory of the Czech Republic to be used in the return of mining-technical and service data HOR (MPO) 1-01 and entered in the Raw Materials Information System (Suris), CGS.

Project manager: Ing. Karel Rýda Duration of the project: 01.01.2012–31.12.2017

382800

P_N_Registr opuštěných úložných míst po historické těžbě nerostných surovin - etapa 2017, + příprava začlenění do IT-SDDGP,2017

Project manager: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

382900

Prvotní šetření oznámených projevů starých důlních děl v roce 2016-2019

Project manager: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

384800

P_Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek,PÚ z archivu OG vč. písemné agendy,2019

Project manager: RNDr. Jaroslav Mojžíš Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

661100

Horizon 2020: ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste), EU,1.1.2015 - 31.12.2017.

Project manager: RNDr. Dana Čápová Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Project manager: RNDr. Juraj Franců, CSc. Duration of the project: 01.06.2015–01.12.2017

661180

Archaeomontan 2018, spolupráce se Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,

Project manager: Ing. Petr Bohdálek Duration of the project: 01.09.2015–31.08.2018

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
phone: +420251085518
fax: +420 251 818 748
bohdan.kribek@geologycz