Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Mineral resources

Projects – Mineral resources

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Research on mineral resources and environmental impact of mining" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

224800

TITSMPO909 Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů

Project manager: Ing. Josef Godány Duration of the project: 01.01.2020–30.06.2021

225000

SS02030023 Horninové prostředí a suroviny

Project manager: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. Duration of the project: 01.07.2020–30.06.2026

310630

Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v České republice s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky.

Project manager: Ing. Josef Godány Duration of the project: 01.01.2020–31.03.2021

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000

Project manager: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Pošumaví

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Project manager: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

322700

Decorative and building stones of the Czech Republic, CGS

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/decorative-stones

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–11.11.2050

382900

Prvotní šetření oznámených projevů SDD a OÚM, r.2020

Project manager: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2023

384800

Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek, PÚ z archivu OG, 2020 ( zlato )

Project manager: RNDr. Jaroslav Mojžíš Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2020

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Project manager: RNDr. Juraj Franců, CSc. Duration of the project: 01.06.2015–01.12.2017

662900

Mineral Intelligence for Europe

Project manager: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Duration of the project: 01.07.2018–30.06.2021

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
phone: +420251085518
bohdan.kribek@geologycz