Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Analysis of Landscape Vulnerability

Projects – Analysis of landscape vulnerability

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Analysis of landscape vulnerability by natural and anthropogenic processes" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

223700

TA04030824: Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů, TAČR, Program ALFA, 2014 - 2017.

Project manager: Ing. Jan Šikula, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2017

321070

Register of Slope Failures

Project manager: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D. Duration of the project: 01.01.2011–Nezadáno

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–Nezadáno

338000

Dokončení výstupů projektu SoilTrEC - izotopy, ČGS, 2015-2016,2017

Project manager: RNDr. Martin Novák, CSc. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

338100

Dokončení výstupů projektu SoilTrEC – monitoring/modelování, ČGS, 2015-2016, 2017

Project manager: RNDr. Pavel Krám, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

338500

Stanovení poměru izotopů zinku ve vybraných malých povodích sítě GEOMON, ČGS, 2015-2016, 2017

Project manager: Mgr. Alexandre Andronikov, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2018

338600

Zpracování dat a dokončení publikací:Studium historické těžby a zpracování rud v Kr.horách

Project manager: Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2016

350020

Geologický dozor sanace sesuvu Dobkovičky (D8), ČGS, pruběžně

Project manager: Ing. Petr Kycl Duration of the project: 01.01.2013–Nezadáno

383900

P_N_Radon 2017 v rámci R-programu: Prostorové variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách klastických sedimentů (flyš, pánve),2017

Project manager: RNDr. Ivan Barnet, CSc. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2019

384200

P_Aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech v ČR 2017 (mimo D8), dokumentace významných liniových staveb a aktualizace Registru SN na www.geology.cz. Zpřístupnění bodových sesuvů v mapě svahových nestabilit (SN),2017

Project manager: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2019

611130

GAČR 15-21373S(panel P503): Izotopová hmotová bilance lokalit znečištěných chrómem podle poměru četnosti 53Cr/52Cr pevných a kapalných vzorků, 2015 -2017.

Project manager: RNDr. Martin Novák, CSc. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

611140

GAČR 15-11674S (panel P210): Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách, 2015-2017.

Project manager: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

635900

Národní centrum pro účinky - plnění závazku ČR k mezinárodní úmluvě o dálkovém přenosu škodlivin

Project manager: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2025

646700

Těžba a zpracování CU,Pb,Zn a Co rud v subsaharské Africe - přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů

Project manager: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2018

661010

SLAvONIC -Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling, FP 7-PEOPLE-2013-CIG, 1.8.2013 - 31.7.2017.

Project manager: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2017

http://www.geology.cz/slavonic

661210

Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa

Project manager: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Duration of the project: 01.05.2017–30.04.2020

682000

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti,MZV (ČRA), 2014-2016.

Project manager: Mgr. Aleš Havlín, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–30.09.2018

http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace/english

682100

Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

Project manager: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Duration of the project: 19.06.2015–31.12.2018

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
phone: +420251085333
fax: +420 251 818 748
martin.novak@geologycz