Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Analysis of Landscape Vulnerability

Projects – Analysis of landscape vulnerability

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Analysis of landscape vulnerability by natural and anthropogenic processes" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

321070

Register of Slope Failures

Project manager: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D. Duration of the project: 01.01.2011–11.11.2050

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–11.11.2050

350020

Geologický dozor sanace sesuvu Dobkovičky (D8), ČGS, průběžně

Project manager: Ing. Petr Kycl Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2030

383900

RANAP, 2020, Vliv antropogenních nehomogenit na distribuci hodnot Rn a H v horninovém prostředí a aktualizace mapy radonového indexu na www.geology.cz

Project manager: RNDr. Ivan Barnet, CSc. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2021

635900

Národní centrum pro účinky - plnění závazku ČR k mezinárodní úmluvě o dálkovém přenosu škodlivin

Project manager: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2025

663700

TO01000220 Osud a budoucnost uhliku v lesích (CatchCaN)

Project manager: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Duration of the project: 01.01.2021–30.04.2024

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
phone: +420251085333
martin.novak@geologycz