Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Information systems

Projects – Information systems

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Building of the integrated geoscience information system" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Project manager: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Project manager: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321188

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Žihelská pánev

Project manager: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2018

322700

Decorative and building stones of the Czech Republic, CGS

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/decorative-stones

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–Nezadáno

328200

Print of geological and applied maps, CGS

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2010–Nezadáno

340300

Development of the Information www portal of CGS

Project manager: Ing. Radek Svítil Duration of the project: 01.01.2010–Nezadáno

342300

Development and maintenance of the National Geological Map Database of the CR

Project manager: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Duration of the project: 01.01.2011–Nezadáno

342500

Implementation of the European INSPIRE Directive in CGS

Project manager: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2012–Nezadáno

342700

Integrace infrastruktur ICT ČGS a ČGS – Geofond, Průběžně

Project manager:  Richard Binko Duration of the project: 01.01.2012–Nezadáno

343100

Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, ČGS, průběžně

Project manager: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–Nezadáno

http://www.geology.cz/localities

343300

Upgrade mapového serveru České geologické služby, ČGS, průběžně

Project manager: Ing. Martin Paleček Duration of the project: 01.01.2013–Nezadáno

343400

Správa, údržba a rozvoj geodatabáze PMČR50 v souvislosti s tvorbou nových půdních map a jejich ukádáním, tiskem a prezentací, ČGS, průběžně

Project manager: Mgr. Jan Sedláček (Brno) Duration of the project: 01.01.2013–Nezadáno

343700

Implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází ČGS, 2014-2015

Project manager: RNDr. Eva Hudečková Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2016

344000

Sklad hmotné dokumentace - Jeseník, ČGS,2015 - 2016

Project manager: RNDr. Josef Večeřa Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2016

344200

Databáze povrchových těžeben, ČGS, 2015-2016

Project manager: RNDr. Josef Večeřa Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2016

344300

Doplnění databáze seismických profilů o data odměřená v letech 1984-1994, propojení primárních a sekundárních dat, ČGS, 2015

Project manager: RNDr. Eva Hudečková Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2016

380900

Updating the records of the resources and present conditions for exploitation of the deposits of non-reserved minerals in the territory of the Czech Republic

Updating the records of the resources and present conditions for exploitation of the deposits of non-reserved minerals in the territory of the Czech Republic to be used in the return of mining-technical and service data HOR (MPO) 1-01 and entered in the Raw Materials Information System (Suris), CGS.

Project manager: Ing. Karel Rýda Duration of the project: 01.01.2012–31.12.2017

382300

Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě nových přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl a konsolidaci údajů opuštěných průzkumných důlních děl, ČGS,2019

Project manager: Ing. Anna Horáková Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

382400

Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury informačního systému ČGS pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení geologických informací pro řešení problematiky starých důlních děl a geologické kokumentace

Project manager: RNDr. Dana Čápová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2017

382406

Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury informačního systému ČGS pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení geologických informací pro řešení problematiky starých důlních děl a geologické kokumentace

Project manager: RNDr. Dana Čápová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2017

382500

Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl - III. etapa 2019

Project manager: Mgr. Jolana Šanderová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

382600

Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl - etapa2019

Project manager: Mgr. Jolana Šanderová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

382700

Revize stavu zajištění starých a opuštěných průzkumných důlních děl, 2019

Project manager: RNDr. Pavel Šír Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

384800

P_Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek,PÚ z archivu OG vč. písemné agendy,2019

Project manager: RNDr. Jaroslav Mojžíš Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2019

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
phone: +420234742166
fax: +420 257 531 376
dana.capova@geologycz