Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Information systems

Projects – Information systems

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Building of the integrated geoscience information system" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

310850

Edice půd. map 1 : 50 000 - úprava digit. map zprac. AOPK ČR podle požadavků na map. výstupy ČGS, doplnění o vysvětlivky k mapám a tisk pro archiv Nevýzkumný projekt

Project manager: Ing. Jana Janderková Duration of the project: 01.01.2020–31.12.2023

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Project manager: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Project manager: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

322700

Decorative and building stones of the Czech Republic, CGS

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/decorative-stones

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–11.11.2050

328200

Print of geological and applied maps, CGS

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2010–11.11.2050

340300

Development of the Information www portal of CGS

Project manager: Ing. Radek Svítil Duration of the project: 01.01.2010–11.11.2050

342300

Development and maintenance of the National Geological Map Database of the CR

Project manager: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Duration of the project: 01.01.2011–11.11.2050

342500

Implementation of the European INSPIRE Directive in CGS

Project manager: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2012–11.11.2050

342700

Integrace infrastruktur ICT ČGS a ČGS – Geofond, Průběžně, Nevýzkumný projekt

Project manager:  Richard Binko Duration of the project: 01.01.2012–11.11.2050

343100

Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, ČGS, průběžně. Nevýzkumný

Project manager: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–11.11.2050

http://www.geology.cz/localities

343300

Upgrade mapového serveru České geologické služby, ČGS, průběžně. Nevýzkumný

Project manager: Ing. Martin Paleček Duration of the project: 01.01.2013–11.11.2050

343400

Správa, údržba a rozvoj geodatabáze PMČR50 v souvislosti s tvorbou nových půdních map a jejich ukládáním, tiskem a prezentací, ČGS, průběžně. Nevýzkumný

Project manager: Mgr. Jan Sedláček (Brno) Duration of the project: 01.01.2013–11.11.2050

382300

Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě nových přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl a konsolidaci údajů opuštěných průzkumných důlních děl, 2020

Project manager: Ing. Anna Horáková Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2020

382500

Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl,2020

Project manager: Mgr. Jolana Šanderová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2020

382600

Zpracování a vyhodnocení mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl - etapa 2020 (úpravy zobrazení, filtry)

Project manager: Mgr. Jolana Šanderová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2020

382700

Revize zabezpečených SDD a OPDD podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, r.2020-21

Project manager: RNDr. Pavel Šír Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2021

384800

Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek, PÚ z archivu OG, 2020 ( zlato )

Project manager: RNDr. Jaroslav Mojžíš Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2020

661020

Minerals4EU - Minerals Intelligence Network for Europe, FP7-NMP-2013-CSA-7, 1.9.2013 - 31.8.2015

Project manager: RNDr. Ivo Sitenský, CSc. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2015

661080

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.2014 - 30.6.2015, MŠMT

Project manager: Ing. Patrik Fiferna Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2015

661084

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.2014 - 30.6.2015, MŠMT

Project manager: Ing. Patrik Fiferna Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2015

668000

Review of Groundwater Resources in the Czech Republic, (Operational Programme Environment, financed from the European Regional Development Fund, the National Environmental Fund of the Czech Republic and the state budget)

Project manager: RNDr. Petr Mixa Duration of the project: 01.01.2010–31.12.2015

http://www.geology.cz/rebilance/english

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
phone: +420234742166
fax: +420 257 531 376
dana.capova@geologycz