Share this page: reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Information systems

Projects – Information systems

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Building of the integrated geoscience information system" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Project manager: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

342700

Integrace infrastruktur ICT ČGS a ČGS – Geofond, Průběžně

Project manager:  Richard Binko Duration of the project: 01.01.2012–11.11.2050

382300

Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě nových přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl a konsolidaci údajů opuštěných průzkumných důlních děl, 2022

Project manager: Ing. Anna Horáková Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2023

382500

Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl,2022

Project manager: Mgr. Jolana Šanderová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2023

382700

Revize zabezpečených SDD a OPDD podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, r.2022

Project manager: RNDr. Pavel Šír Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2023

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
phone: +420234742166
dana.capova@geologycz