Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Projects – Biodiversity and global changes in geological history

Projects – Biodiversity and global changes in geological history

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Biodiversity and global changes in geological history" of the CGS Research Strategic Plan for 2016–2020.

322500

Usselo půdy na území ČR – dynamika pedogeneze v pozdním glaciálu

Project manager: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–Nezadáno

323100

Sedimentologické, paleobotanické a palynologické studium permokarbonských pánví

Project manager: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

331000

Kačácký event v mělkovodním a hlubokovodním vývoji devonu pražské pánve: Hlubočepy a koněpruská oblast

Project manager: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

339900

Studium mechanismů globálních krizí v geologické minulosti - pokrač 338800

Project manager: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

611170

GAČR 15-13525Y (panel P210): Mnoštětinatí červi spodního paleozoika a dopad změn prostředí na mořské bentické ekosystémy, 2015-2017.

Project manager: Mgr. Petra Tonarová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

646500

Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace-multidisciplinární přístup

Project manager: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2018

646800

Přídolí Series in the Prague Synform - proposal for chronostratigraphic subdivision

Project manager: RNDr. Štěpán Manda Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2019

646900

Sea-level change and global carbon cycle in greenhouse climate: trans - Atlantic correlation of Turonian (mid-Cretaceous) sedimentary archives

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2019

647000

Black shale formations as geochemical markers of paleoenvironmental changes and tectonic setting along active continental margins

Project manager: RNDr. Jan Pašava, CSc. Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2019

647200

The oldest vascular land plants and palynomorphs from the Silurian - Lower Devonian of the Barrandian area

Project manager: Mgr. Petra Tonarová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2019

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
phone: +420251085347
fax: +420 251 818 748
jiri.fryda@geologycz