Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Projects – Biodiversity and global changes in geological history

Projects – Biodiversity and global changes in geological history

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Biodiversity and global changes in geological history" of the CGS Research Strategic Plan for 2016–2020.

310370

Vznik a vývoj atypických kruhových depresí v Hodonínské dúbravě v kontextu pleistocenních periglaciálních procesů

Project manager: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2019–31.03.2021

310380

Vybrané tafocenózy mesozoika a kenozoika II: strategie, paleoekologie, taxonomie a paleobiogeografie

Project manager: Mgr. Radek Vodrážka Duration of the project: 01.01.2019–31.03.2021

310420

Fytopaleontologické, sedimentologické a palynologické studium permokarbonských pánví

Project manager: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Duration of the project: 01.01.2019–31.03.2021

310590

Homér-paleontologická, sedimentologická a geologická studie stratotypu

Project manager: RNDr. Zuzana Tasáryová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2019–31.03.2021

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–11.11.2050

611300

20-20785J: Pátrání po stopách biogenicity a způsobu alterace zrn mikrobiálních facií devonu a karbonu, příklady z Českého masivu.

Project manager: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2020–31.12.2022

646900

Sea-level change and global carbon cycle in greenhouse climate: trans - Atlantic correlation of Turonian (mid-Cretaceous) sedimentary archives

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2020

661310

2017/26 / M / ST10 / 00646 Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Project manager: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Duration of the project: 19.04.2018–18.04.2021

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
phone: +420251085347
jiri.fryda@geologycz