Share this page: Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
LoginLogin
Home > Science and research > Projects > Structure, Composition and Evolution of the Earth's Crust

Projects – Structure, Composition and Evolution of the Earth's Crust

The projects investigated by the Czech Geological Survey within the frame of the main research priority "Complex regional and depth research of lithosphere" of the CGS Research Strategic Plan for 2012–2015.

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Project manager: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Project manager: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2025

321188

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Žihelská pánev

Project manager: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2014–31.12.2018

321420

Datování molybdenitu od Trhových Svin metodou Re-Os za účelem stanovení mladší hranice stáří granodioritu freistadtského typu, ČGS,2015-2016,2017

Project manager: RNDr. Stanislav Vrána, CSc. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

321440

Vysokotlaké parciální tavení spodnokorových felsických hornin v režimu kontinentální subdukce, ČGS, 2015-2017

Project manager: Mgr. Pavlína Hasalová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

321490

Geologie CHKO Křivoklátsko – monografické zpracování oblasti na základě výzkumů realizovaných v letech 2002–2014, ČGS, 2015-2016

Project manager: RNDr. Tomáš Vorel Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2018

321560

Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS

Project manager: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2016–31.12.2025

321570

Tvorba přehledných geologických map na základě satelitních snímků a leteckých geofyzikálních dat a jejich využití pro interpretaci hranic korových bloků v oblasti Mongolského Altaje

Project manager: RNDr. Pavel Hanžl, Dr. Duration of the project: 01.03.2016–31.12.2018

321600

Charakter a původ variských orogenních peridotitů v Českém masívu

Project manager: Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2016–31.12.2017

321610

Využití platformy SBAS - DInSAR pro detekci deformací a vertikálních pohybů: příklady modelových území ve Východoafrickém riftu a České republice

Project manager: Mgr. Jan Jelének Duration of the project: 01.03.2016–31.12.2017

321900

Granulite–migmatite domes - insights to Devonian and Carboniferous evolution in the Variscan belt on the examples of the Náměšť granulite and Góry Sowie massifs

Project manager:  Carmen Aguilar Gil, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322100

Geologie české křídové pánve

Project manager: Mgr. Stanislav Čech Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322200

Datování vzniku eklogitů a granátických peridotitů v asociaci s ultravysokotlakými horninami Českého masívu metodou Lu-Hf

Project manager: Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322300

Publikační zhodnocení vrtných, geofyzikálních a geochemických dat z projektu „Rebilance zásob podzemních vod“

Project manager: Mgr. Richard Lojka, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322400

Vybrané tafocenózy mesozoika a kenozoika: stratigrafie, paleoekologie, taxonomie a paleobiogeografie

Project manager: Mgr. Radek Vodrážka Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322500

Usselo půdy na území ČR – dynamika pedogeneze v pozdním glaciálu

Project manager: RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322600

Testování bezpilotního letounu DJI Phantom 4 pro výzkumné účely

Project manager: Mgr. Lucie Koucká Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

322700

Decorative and building stones of the Czech Republic, CGS

Project manager: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Duration of the project: 01.01.2005–Nezadáno

http://www.geology.cz/decorative-stones

322800

Vulkanické systémy IV: geneze, vývoj a výstup magmatu, sedimentace vulkanoklastik, tektonika a sesuvy ve vulkanických oblastech

Project manager: RNDr. Marcela Stárková Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

323000

Special studies, methodics of research, PhD studies

Project manager: RNDr. Eva Břízová, CSc. Duration of the project: 01.01.1999–Nezadáno

328200

Print of geological and applied maps, CGS

Project manager: RNDr. Vladimír Žáček Duration of the project: 01.01.2010–Nezadáno

337700

Tvorba koronitických a symplektitických textur během eklogitové metamorfózy, ČGS, 2015-2016,2017

Project manager:  Tatiana Larikova, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

339800

Understanding magma mingling processes in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex using crystal isotope stratigraphy: an opportunity to develop low-blank microsampling methods for the new TIMS laboratory

Project manager:  John Hora, Ph.D. Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

342300

Development and maintenance of the National Geological Map Database of the CR

Project manager: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Duration of the project: 01.01.2011–Nezadáno

343100

Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, ČGS, průběžně

Project manager: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2013–Nezadáno

http://www.geology.cz/localities

344900

Rozvoj databáze terénní dokumentace

Project manager: Mgr. Petr Čoupek Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2018

345000

Urbanistická geologie správního území města Liberce

Project manager: Mgr. Otmar Petyniak Duration of the project: 01.03.2017–31.12.2017

350030

Assessment of the activity of landslides on the northeastern slopes of the Pavlov Hills and proposition of efficient measures eliminating the acute danger in the locality of Dolní Věstonice

Project manager: Mgr. Roman Novotný Duration of the project: 01.06.2016–31.12.2018

384500

Geopark Český ráj- dokončení tematických map pro geopark Český ráj a dokončení rekognoskace geol.situace v j.-jz. části geoparku v okolí Příšovic

Project manager: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Duration of the project: 01.01.2016–30.06.2017

611150

GAČR 15-05988S (panel P210): Záznam rozpadu Rodinie (~800-750 Ma) v orogenních pásmech jihozápadní Afriky a jihovýchodní Jižní Ameriky, 2015 - 2017.

Project manager: Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

611160

GAČR 15-08583S (panel P210): Role karbonatitů pro bilanci HFSE HSE prvků v zemském plášti - kombinovaný přístup pomocí stabilních a radiogenních izotopů, 2015-2017.

Project manager: Dr.sc.nat. Tomáš Magna Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

611190

Tavení metagranitoidů: důležitý avšak málo pochopený aspekt vývoje kontinentální kůry

Project manager:  Pavla Štípská, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2018

611200

Kontrastní mechanizmy růstu superkontinentu Pangea: nový pohled na tvorbu kontinentální kůry

Project manager: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2019

646400

GAČR 15-13310S: Stopování kontinentálního zvětrávání pomocí izotopů Cr ve středním paleozoiku……, spolupráce pro Českou zemědělskou univerzitu, 2015 - 2017

Project manager: Mgr. Juraj Farkaš, Ph.D.doc Duration of the project: 01.01.2015–31.12.2017

646600

Integrované multidisciplinární studium hranice jura - křída v mořských skvencích: příspěvek pro globální definici hranice

Project manager: RNDr. Miroslav Bubík, CSc. Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2016

647300

The role of inherited continental margin architecture on early Variscon convergence

Project manager:  Pavla Štípská, Ph.D. Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2019

661200

Distributed System of Permanent Observatory Measurements and Temporary Monitoring of Geophysical Fields

CzechGeo / EPOS is the system of geophysical observations performed by geoscience institutions of the Czech Republic. The research infrastructure CzechGeo is formed by sections of seismology, GNSS and gravimetry, geodynamics of the crust, geomagnetism, geological and Geophysical Databases.

Project manager: RNDr. Dana Čápová Duration of the project: 01.01.2016–31.12.2019

http://www.czechgeo.cz/en/

661250

A novel approach for modeling soil degradation using super-spectral orbital data

Project manager: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Duration of the project: 01.06.2016–31.05.2018

661290

Cross-border cooperation for the development of railway transport Saxony - Czech Republic

Project manager: Ing. Petr Kycl Duration of the project: 01.01.2017–31.12.2020

669100

LK 11202: The role of Paleozoic accretionary and collisonal orogens on the formation and growth of continental crust, provider Ministry of Education, Youth and Sports

Project manager: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. Duration of the project: 01.01.2012–31.12.2016

icon of linksLinks

icon of contactsContacts

Czech Geological Survey
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
phone: +420257089463
fax: +420 257 531 376
jaroslava.pertoldova@geologycz