Geofyzika, a.s., je společnost specializující se na uplatnění geofyzikálních metod při řešení geologických, geologicko-inženýrských, hydrogeologických a ekologických problémů. Zabývá se také vývojem a výrobou geofyzikálníchpřístrojů.

Společnost vznikla v roce 1992 privatizací stejnojmenného státního podniku, který byl bezprostředním pokračovatelem Ústavu užité geofyziky, ustanoveného v roce 1952. Sídlo společnosti je v Brně, obchodní a technické zastoupení se nacházejí v Praze a Ostravě a také ve Slovenské republice v Bratislavě. Kapitálově je společnost významně propojena i do dalších firem, které jsou spojeny v Geofyzika group.

Sídlo společnosti:

 

Činnosti: